ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на ультраструктурну організацію ембріональних клітин в’юна

Романюк М.С., Бура М.В., Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Санагурський Д.І.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Досліджено ультраструктурну організацію ембріональних клітин в’юна (Мisgurnus fossilis L.) на стадіях першого та десятого поділів зародків за умов впливу низькоінтенсивного гелій-неонового лазерного випромі-нювання експозицією 5 хв. Встановлено, що дія лазерного випромінювання призводить до ультраструктурних змін клітинних органел: змінюється форма мітохондрій та мультивезикулярних тілець. Одержані результати пояснюють можливий механізм впливу низько-інтенсивного лазерного випромінювання на клітинному рівні.

РЕЗЮМЕ. Исследована ультраструктурная организация клеток вьюна (Мisgurnus fossilis L.) на стадии первого и десятого делений зародышей в условиях воздействия низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения экспозицией 5 мин. Установлено, что действие низкоинтенсивного лазерного излучения приводит к ультраструктурным изменениям клеточных органелл: увеличивается количество и размеры митохондрий, при этом меняется их форма, что подтверждается микрофотографиями ультраструктуры клеток. При влиянии лазера происходит активация процессов клеточного пищеварения, о чем свиде-тельствует наличие мультивезикулярных телец, пищеварительных вакуолей и лизосом. Полученные результаты объясняют возможный механизм влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на клеточном уровне.

Ключові слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, эмбриональные клетки, ультраструктурная организация клеток, органеллы, митохондрия, биостимуляция
низькоінтенсивне лазерне випромінювання, ембріональні клітини, ультраструктурна організація клітин, органели, мітохондрії, біостимуляція

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 3, C. 43-47

Львівський національний університет ім. Івана Франка

E-mail: myrosik.R gmail.com

Романюк М.С., Бура М.В., Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Санагурський Д.І. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на ультраструктурну організацію ембріональних клітин в’юна, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 3, C. 43-47.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
M. S. Romaniuk, M. V. BuraS. M. MandzynetsO. R. KulachkovskyD. I. Sanagursky Influence low-intensity laser irradiation on the ultrastructural organization of loach embryo cells, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 3, pp. 171–174
DOI: 10.3103/S0095452714030098


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23