ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Pimenov A.V. Supernumerary (B) chromosomes in populations of Picea abies (L.) H. Karst. From Western Rhodopes, (Bulgaria)

Tashev A.N., Sedel’nikova T.S., Pimenov A.V.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

ДОБАВОЧНЫЕ (B) ХРОМОСОМЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ Picea abies (L.) H. Karst. ИЗ ГОРНОГО мАССИВА ЗАПАДНЫЕ РОДОПЫ (БОЛГАРИЯ)

РЕЗЮМЕ. Проведено исследование В-хромосом, обнаруженных впервые у вида Picea abies (L.) H. Karst. Для настоящего исследования семена собраны из двух популяций Picea abies в Западных Родопах (Болгария), расположенных на южной границе видового ареала и охраняемых в соответствии с Бернской конвенцией и Директивой ЕС о местообитаниях. В отдельных проростках семян Picea abies найдена миксоплоидия. Обнаружено, что метафазные клетки проростков семян из изученных популяций Picea abies содержат 0–4 В-хромосомы как метацентрического, так и субметацентрического типов. Наблюдается изменчивость числа В-хромосом и их появления. Наряду с В-хромосомами в метафазных клетках Picea abies выявлены хромосомные мутации – фрагменты и кольцевые хромосомы. Обсуждается возможная адаптивная роль присутствия В-хромосом у видов Picea.

РЕЗЮМЕ. Проведено дослідження В-хромосом, виявлених вперше у виду Picea abies (L.) H. Karst. Для даного дослідження насіння зібране з двох популяцій Picea abies в Західних Родопах (Болгария), що розташовані на південному кордоні видового ареалу та охороняються відповідно до Бернської конвенції та Директивою ЄС про місце розповсюдження. В окремих проростках насіння Picea abies знайдено міксоплоїдію. Виявлено, що метафазні клітини проростків насіння з вивчених популяцій Picea abies містять 0–4 В-хромосоми як метацентричного, так і субметацентричного типів. Спостерігається мінливість числа В-хромосом. Поряд з В-хромосомами у метафазних клітинах Picea abies виявлено хромосомні мутації – фрагменти та кільцеві хромосоми. Обговорюється можлива адаптивна роль присутності В-хромосом у видів Picea.

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 3, C. 30-36

E-mail: altashev mail.ru; tss ksc.krasn.ru

Tashev A.N., Sedel’nikova T.S., Pimenov A.V. Pimenov A.V. Supernumerary (B) chromosomes in populations of Picea abies (L.) H. Karst. From Western Rhodopes, (Bulgaria), Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 3, C. 30-36.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. N. Tashev, T. S. Sedel’nikovaA. V. Pimenov Supernumerary (B) chromosomes in populations of Picea abies (L.) H. Karst. from Western Rhodopes (Bulgaria), Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 3, pp. 160–165
DOI: 10.3103/S0095452714030116


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23