ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Результаты кариотипирования материала спонтанных абортов и замерших беременностей после применения методов вспомогательных репродуктивных технологий

Тавокина Л.В., Бровко А.А., Сопко Я.А., Баронова Е.В.

Оригінальна работа 
Представлены результаты молекулярно-цитогенетического исследования материала спонтанных абортов и замерших беременностей первого триместра у 43 супружеских пар, которым проводилось лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Общее число случаев с наличием хромосомных аномалий в кариотипе клеток ворсин хориона зародышей составило 28 (65 %). Проведен сравнительный анализ частоты и типов хромосомных аномалий в группах абортусов, разделенных в зависимости от патологических состояний спермы мужчин. На основании выводов разработаны рекомендации с целью повышения эффективности ВРТ.

РЕЗЮМЕ. Наведено результати молекулярно-цитогенетичного дослідження матеріалу спонтанних абортів та завмерлих вагітностей першого триместру в43 подружніх пар, у яких для лікування непліддя були використані різні методи допоміжних репродуктивних технологій. Загальна кількість випадків з виявленою хромосомною патологією (ХП) в каріотипі клітин ворсин хоріону зародка становило 28 (65 %). Проведено порівняльний аналіз частоти і типів ХП в групах абортусів, які були складені згідно з патологічними станами сперми чоловіків. На підставі висновків розроблено рекомендації з метою підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій.

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, C. 74-79

Клиника «Исида­IVF», Киев

E-mail: L_Tavokina isida.ua

Тавокина Л.В., Бровко А.А., Сопко Я.А., Баронова Е.В. Результаты кариотипирования материала спонтанных абортов и замерших беременностей после применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 1, C. 74-79.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
L. V. Tavokina, A. A. Brovko, Ya. A. Sopko, E. V. Baronova Karyotyping results of the material of spontaneous abortions and miscarriages after using assisted reproductive technologies, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 1, pp. 58-61
DOI: 10.3103/S009545271301009X


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23