ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Связь морфологических аномалий сперматозоидов с наличием анеуплоидий в их ядрах у мужчин с астено-, олиго- и тератозооспермией

Феськов А.М., Жилкова Е.С., Безпечная И.М., Сомова Е.В., Феськов В.А.

Оригінальна работа 
Проведен анализ численных аномалий для хромосом 13, 18, 21, Х, Y методом FISH в ядрах сперматозоидов для пациентов с астено­, олиго­ и тератозооспермией в ходе обследования перед программой экстракорпорального оплодотворения. Процент анеуплоидных сперматозоидов был значительно выше у пациентов с олигозооспермией (р < 0,05), чем у пациентов с астено­ и тератозооспермией. Выявлено значительное отличие в процентном содержании сперматозоидов, несущих цитоплазматическую каплю, у пациентов с содержанием анеуплоидий спермы более 1,0 % и менее 0,2 %.

Проведено аналіз чисельних аномалій для хромосом 13, 18, 21, Х, Y методом FISH у ядрах сперматозоїдів для пацієнтів з астено-, оліго- та тератозооспермією у ході обстеження перед програмою екстракорпорального запліднення. Зміст анеуплоїдних сперматозоїдів був значно (р <0,05) вище у пацієнтів з олігозооспермією в порівнянні з пацієнтами із астено- та тератозооспермією. Виявлено достовірну різницю відсоткового вмісту сперматозоїдів, що несуть цитоплазматичну краплю, у пацієнтів, для яких кількість анеуплоїдних сперматозоїдів становила більше 1,0 % й менше 0,2 % відповідно.

Ключові слова: анеуплоидии, FISH, олигозооспермия, астенозооспермия, тератозооспермия
анеуплоїдії, FISH, олігозооспермія, астенозооспермія, тератозооспермія

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 2, C. 66-69

E-mail: zhilkova feskov.com.ua

Феськов А.М., Жилкова Е.С., Безпечная И.М., Сомова Е.В., Феськов В.А. Связь морфологических аномалий сперматозоидов с наличием анеуплоидий в их ядрах у мужчин с астено-, олиго- и тератозооспермией, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 2, C. 66-69.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. Fes’kov, I. S. Zhylkova, I. M. Bezpechnaya, O. V. Somova, V. A. Fes’kov Correlation of the sperm morphology with the presence of aneuploidies in its nuclei in patients with astheno-, oligo-, and teratozoospermia, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 2, pp. 115-117
DOI: 10.3103/S0095452713020059


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23