ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних лініях та амфідиплоїдах Triticeaе

Антонюк М.З., Шпильчин В.В., Терновська Т.К.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Гибридное происхождение генома организма в последнее время рассматривается как причина определенной генетической нестабильности, свойственной таким геномам. На модели амфидиплоидов и интрогрессивных линий пшеница – эгилопс приводятся доказательства постоянных изменений в их геномах, которые регистрируются на фенотипическом уровне при изучении морфологических и биохимических признаков в последовательных генерациях определенных генотипов, а также гибридов F1 и F2. Причинами такой изменчивости в условиях геномного стресса может быть как действие транспозонов, так и внутрихромосомные перестройки, обусловленные гаметоцидной хромосомой 4Ssh.

Гібридне походження геному організму останнім часом розглядається як чинник певної генетичної нестабільності, що притаманна таким геномам. На моделі амфідиплоїдів та інтрогресивних ліній пшениця – егілопс наводяться докази перманентних змін в їхніх геномах, які відбиваються на фенотипному рівні при вивченні морфологічних та біохімічних ознак у послідовних генераціях певних генотипів, а також гібридів F1 та F2. Чинниками такої мінливості в умовах геномного шоку може бути як дія транспозонів, так и внутрішньохромосомні перебудови, спричинені гаметоцидною хромосомою 4Ssh.

Ключові слова: геномно-заміщені амфідиплоїди, нестабільність геному гібридного походження, гліадини, бета-амілаза, морфологічні ознаки, генетичний аналіз.

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 4, C. 58-68

Національний університет «Києво­Могилянська академія»

E-mail: tern ukma.kiev.ua

Антонюк М.З., Шпильчин В.В., Терновська Т.К. Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних лініях та амфідиплоїдах Triticeaе , Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 4, C. 58-68.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23