ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Стимуляція холіногенезу в культурі фетальних нервових клітин людини

Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С.

Оригінальна работа 
Метою дослідження було отримання в культурі популяції нервових клітин, збагаченої холінергічними нейронами та їхніми детермінованими попередниками. Встановлено, що найбільш ефективною комбінацією нейроіндукторів, що стимулювала диференціювання холінергічних нейронів із стовбурових нервових клітин, виявилося поєднання ретиноєвої кислоти та ацетилхоліну. Протягом періоду культивування чисельність ChAT-позитивних клітин достовірно зросла з 5,3 ± 2,9 до 21,1 ± 6,2 %, в той же час у контрольних зразках їхня концентрація становила 9,1 ± 4,8 % загальної кількості клітин. Збагачення клітинної популяції холінергічними нейронами та їх детермінованими попередниками корелювало зі зростанням рівня активності ацетилхолінестерази. Таким чином, додавання ретиноєвої кислоти та ацетилхоліну стимулювало як нейрогенез, так і холіногенез в культурі фетальних нервових клітин людини.

РЕЗЮМЕ. Целью исследования было получение в культуре популяции нервных клеток, обогащенной холинергическими нейронами и их детерминированными предшественниками. Установлено, что наиболее эффективной комбинацией нейроиндукторов, стимулировавшей дифференцировку холинергических нейронов из стволовых клеток, оказалось совместное применение ретиноевой кислоты и ацетилхолина. На протяжении периода культивирования количество ChАТ+-позитивных клеток достоверно увеличилось с 5,3 ± 2,9 до 21,1 ± 6,2 %, в то же время в контрольных образцах их концентрация составляла 9,1 ± 4,8 % общего количества клеток. Обогащение клеточной популяции холинергическими нейронами и их детерминированными предшественниками коррелировало с увеличением уровня активности ацетилхолинэстеразы. Таким образом, добавление ретиноевой кислоты и ацетилхолина стимулировало как нейрогенез, так и холиногенез в культуре фетальных нервных клеток человека.

Ключові слова: Стволовые клетки, ХАТ, АХЭ, культура фетальных нервных клеток, ацетилхолин, ретиноевая кислота
Стовбурові клітини, ХАТ, АХЕ, культура фетальних нервових клітин, ацетилхолін, ретиноєва кислота

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 3, C. 54-59

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України», Київ

E-mail: N.Oleksenko gmail.com

Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С. Стимуляція холіногенезу в культурі фетальних нервових клітин людини, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 3, C. 54-59.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. I. Tsymbalyuk, I. G. Vasil’eva, N. P. Oleksenko, N. G. Chopik, O. I. Tsyubko, O. S. Galanta Stimulation of cholinogenesis in human fetal nerve cell cultures, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 3, pp. 174-178
DOI: 10.3103/S0095452713030109


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23