Цитологія і генетика 2013, том 47, № 5, 47-54
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Ультраструктура та склад пігментів листків Sagittaria sagittifolia L.

Недуха О.М.

 • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ

 • РЕЗЮМЕ. Представлены результаты сравнительного анализа ультраструктуры клеток и содержания пигментов у подводных и надводных листьев Sagittaria sagittifolia методом трансмиссионной электронной микроскопии и биохимическими методами. Выявлены существенные отличия ультраструктуры фотосинтезирующих клеток подводных листьев при сравнении с ультраструктурой клеток мезофилла надводных листьев стрелолиста обыкновенного. Изменения ультраструктуры хлоропластов подводных листьев рассматриваются как адаптационные признаки фотосинтезирующих клеток при изменении окружающей среды.

  Наведено результати порівняльного дослідження ультраструктури фотосинтезуючих клітин, складу та вмісту пігментів у підводних й надводних листках стрілолиста звичайного Sagittaria sagittifolia L. методом трансмісійної електронної мікроскопії та спектрофотометричним аналізом. Відмінності ультраструктури фотосинтезуючих клітин підводних листків при порівнянні з структурою надводних листків розглядаються як адаптаційні реакції рослини на затоплення.

  Ключові слова: ультраструктура, фотосинтезуючі пігменти, підводні й надводні листки, Sagittaria sagittifolia

  Цитологія і генетика
  2013, том 47, № 5, 47-54

  Current Issue
  Cytology and Genetics
  , том , № , ,
  doi:

  Повний текст та додаткові матеріали

  Цитована література