ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Ультраструктура та склад пігментів листків Sagittaria sagittifolia L.

Недуха О.М.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Представлены результаты сравнительного анализа ультраструктуры клеток и содержания пигментов у подводных и надводных листьев Sagittaria sagittifolia методом трансмиссионной электронной микроскопии и биохимическими методами. Выявлены существенные отличия ультраструктуры фотосинтезирующих клеток подводных листьев при сравнении с ультраструктурой клеток мезофилла надводных листьев стрелолиста обыкновенного. Изменения ультраструктуры хлоропластов подводных листьев рассматриваются как адаптационные признаки фотосинтезирующих клеток при изменении окружающей среды.

Наведено результати порівняльного дослідження ультраструктури фотосинтезуючих клітин, складу та вмісту пігментів у підводних й надводних листках стрілолиста звичайного Sagittaria sagittifolia L. методом трансмісійної електронної мікроскопії та спектрофотометричним аналізом. Відмінності ультраструктури фотосинтезуючих клітин підводних листків при порівнянні з структурою надводних листків розглядаються як адаптаційні реакції рослини на затоплення.

Ключові слова: ультраструктура, фотосинтезуючі пігменти, підводні й надводні листки, Sagittaria sagittifolia

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 5, C. 47-54

  • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ

    E-mail: o.nedukha hotmail.com

    Недуха О.М. Ультраструктура та склад пігментів листків Sagittaria sagittifolia L., Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 5, C. 47-54.
  • Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23