Цитологія і генетика 2013, том 47, № 6, 43-50
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 6, 359-365, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713060066

Ізоляція та характеристика лактозоферменту­ючих дріжджів Candida kefyr

Янєва О.Д., Вороніна Г.О., Підгорський В.С.

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ

Проведено скринінг лактозоферментуючих штамів дріжджів серед 162 штамів, ізольованих з різних рослин, та 28 штамів, виділених з сиру. Чотири штами дріжджів ферментували лактозу та були ідентифіковані як Candida kefyr. Питома активність β-галактозиди досліджених штамів складала 1501–2113 МО/г сухої біомаси. Здатність штамів C. kefyr С24 та С30 продукувати етанол з лактози значно пригнічувалась при високій концентрації субстрату (100 г/л).

РЕЗЮМЕ. Проведен скрининг лактозоферментирующих штаммов дрожжей среди 162 штаммов, изолированных из различных растений, и 28 штаммов, изолированных из сыра. Четыре штамма дрожжей сбраживали лактозу и были идентифицированы как Candida kefyr. Удельная β-галактозидазная активность исследуемых штаммов составляла 1501–2113 ед./г сухой биомассы. Синтез этанола штаммами C. kefyr С24 и С30 значительно снижался при высокой концентрации субстрата (100 г/л).

Ключові слова: ферментація лактози, Candida kefyr, етанол

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 6, 43-50

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 6, 359-365,
doi: 10.3103/S0095452713060066

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література