ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди Heterodera schachtii з використанням технологій РНК-інтерференції

Циганкова В.А., Ємець А.І., Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Галкін А.П., Блюм Я.Б.

Оригінальна работа 
Сконструирован вектор для конститутивной экспрессии антисмысловых к консервативной области гена 8Н07 нематоды H. schachtii dsРНК и проведена генетическая трансформация растений рапса с использованием A. tumefaciens. С помощью молекулярно-генетических методов показано присутствие в геноме трансгенных растений рапса вектора экспрессии антинематодных dsРНК, а также подтвержден высокий уровень их сайленсинговой активности как в организме нематод, так и у инфицированных ими растений. В лабораторных опытах по физиологическим показателям показано значительное повышение устойчивости трансгенных растений рапса к корнепаразитирующей нематоде H. schachtii.

Сконструйовано вектор для конститутивної експресії антисенсових до консервативної ділянки гена 8Н07 нематоди Heterodera schachtii dsРНК та проведено генетичну трансформацію рослин ріпака за допомогою A. tumefaciens. Молекулярно-генетичними методами у геномі трансгенних рослин ріпака встановлено наявність вектора експресії антинематодних dsРНК, а також підтверджено високий рівень їхньої сайленсингової активності як в організмі нематод, так і в інфікованих ними рослин. В лабораторних дослідах за фізіологічними показниками підтверджено значне підвищення стійкості трансгенних рослин ріпака до коренепаразитуючої нематоди H. schachtii.

Ключові слова: РНК-інтерференція, малі регуляторні si/miРНК, коренепаразитуюча нематода H. schachtii, вектори експресії антинематодних dsРНК, A. tumefaciens-опосередкована генетична трансформація, стійкі до нематод трансгенні рослини ріпака.

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 4, C. 35-45

  • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії HAH України, Київ
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ
  • Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

E-mail: vTsygankova ukr.net

Циганкова В.А., Ємець А.І., Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Галкін А.П., Блюм Я.Б. Підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди Heterodera schachtii з використанням технологій РНК-інтерференції, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 4, C. 35-45.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23