ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Дослідження ефектів гамма-опромінення зерен F1 м’якої пшениці з використанням гліадинів як генетичних маркерів

Козуб Н.О., Созінов І.О., Блюм Я.Б., Созінов О.О.

Оригінальна работа 
Досліджено ефекти гамма-опромінення дозою 200 Гр сухих зерен F1 м’якої пшениці. Матеріалом дослідження слугували гібриди від схрещування майже ізогенних ліній на основі сорту Безоста 1. Опромінення приводило до істотного зниження ознак продуктивності рослин F1 та не впливало на виживання рослин в даних умовах вирощування. Виявлено, що одним з ефектів опромінення зерен F1 є відносне підвищення частки чоловічих гамет з 1BL/1RS транслокацією, які взяли участь у формуванні зернівок F2, порівняно з контролем. Опромінення викликало мутації в гліадинових локусах з частотою 7,4 % (при 0,5 % в контролі).

РЕЗЮМЕ. Исследованы эффекты гамма-облучения дозой 200 Гр сухих зерен F1 мягкой пшеницы. Материалом исследования служили гибриды от скрещивания почти изогенных линий на основе сорта Безостая 1. Облучение приводило к существенному снижению признаков продуктивности растений F1 и не влияло на выживаемость растений в данных условиях выращивания. Обнаружено, что одним из эффектов облучения зерен F1 является относительное повышение доли мужских гамет с 1BL/1RS транслокацией, принявших участие в формированиии зерновок F2, по сравнению с контролем. Облучение индуцировало мутации в глиадиновых локусах с частотой 7,4 % (при 0,5 % в контроле).

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, C. 17-25

  • Інститут захисту рослин НААН України, Київ
  • ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ

E-mail: sia1 i.com.ua

Козуб Н.О., Созінов І.О., Блюм Я.Б., Созінов О.О. Дослідження ефектів гамма-опромінення зерен F1 м’якої пшениці з використанням гліадинів як генетичних маркерів, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 1, C. 17-25.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. A. Kozub, I. A. Sozinov, Ya. B. Blume, A. A. Sozinov Study of the effects produced by gamma-irradiation of common wheat F1 seeds using gliadins as genetic markers, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 1, pp. 13-19
DOI: 10.3103/S0095452713010040


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23