Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, 11-16
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 1, 8-12, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713010106

Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW

Ципік О., Осташ Б., Ребець Ю., Федоренко В.

  • Львівський національний університет ім. Івана Франка
  • Гарвардська медична школа, США

Ділянка кластера генів біосинтезу ландоміцину Е (lnd-кластера) S. globisporus 1912, що фланкує структурні гени lndZ4-Z6, містить чотири відкриті рамки зчитування – lndW, lndW2, lndYR і lndY. Ген lndY кодує імовірну Ser/Thr протеїнкіназу, котра, як передбачалося, разом з репресором LndYR може контролювати продукцію ландоміцинів і морфогенез у S. globisporus 1912. Однак результати виконаних експериментів свідчать, що за лабораторних умов ген lndY не задіяний у цих процесах. З використанням транскрипційного злиття промотора lndWр із репортерним геном катехолдиоксигенази xylE вивчено характер взаємодії промотора lndWр з репресором LndYR у часі та опрацьовано систему скринінгу лігандів LndYR in vivo.

РЕЗЮМЕ. Участок кластера генов биосинтеза ландомицина (lnd-кластера) Streptomyces globisporus 1912, фланкирующий структурные гены lndZ4-Z6, содержит четыре открытые рамки считывания – lndW, lndW2, lndYR и lndY. Ген lndY кодирует вероятную Ser/Thr протеинкиназу, которая, как пред-полагалось, вместе с репрессором LndYR может контролировать продукцию ландомицинов и морфогенез у S. globisporus 1912. Однако результаты наших экспериментов свидетельствуют о том, что в лабораторных условиях ген lndY не участвует в этих процессах. При помощи транскрипционного слияния промотора lndWр гена АВС-транспортера lndW с репортерным геном катехолдиоксигеназы xylE изучен временной характер взаимодействия этого промотора с LndYR и разработана система скрининга лигандов LndYR in vivo.

Ключові слова: Streptomyces globisporus 1912, ландомицины, эффекторная молекула, киназы
ландоміцини, ефекторна молекула, кінази

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 1, 11-16

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 1, 8-12,
doi: 10.3103/S0095452713010106

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література