ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW

Ципік О., Осташ Б., Ребець Ю., Федоренко В.

Оригінальна работа 
Ділянка кластера генів біосинтезу ландоміцину Е (lnd-кластера) S. globisporus 1912, що фланкує структурні гени lndZ4-Z6, містить чотири відкриті рамки зчитування – lndW, lndW2, lndYR і lndY. Ген lndY кодує імовірну Ser/Thr протеїнкіназу, котра, як передбачалося, разом з репресором LndYR може контролювати продукцію ландоміцинів і морфогенез у S. globisporus 1912. Однак результати виконаних експериментів свідчать, що за лабораторних умов ген lndY не задіяний у цих процесах. З використанням транскрипційного злиття промотора lndWр із репортерним геном катехолдиоксигенази xylE вивчено характер взаємодії промотора lndWр з репресором LndYR у часі та опрацьовано систему скринінгу лігандів LndYR in vivo.

РЕЗЮМЕ. Участок кластера генов биосинтеза ландомицина (lnd-кластера) Streptomyces globisporus 1912, фланкирующий структурные гены lndZ4-Z6, содержит четыре открытые рамки считывания – lndW, lndW2, lndYR и lndY. Ген lndY кодирует вероятную Ser/Thr протеинкиназу, которая, как пред-полагалось, вместе с репрессором LndYR может контролировать продукцию ландомицинов и морфогенез у S. globisporus 1912. Однако результаты наших экспериментов свидетельствуют о том, что в лабораторных условиях ген lndY не участвует в этих процессах. При помощи транскрипционного слияния промотора lndWр гена АВС-транспортера lndW с репортерным геном катехолдиоксигеназы xylE изучен временной характер взаимодействия этого промотора с LndYR и разработана система скрининга лигандов LndYR in vivo.

Ключові слова: Streptomyces globisporus 1912, ландомицины, эффекторная молекула, киназы
ландоміцини, ефекторна молекула, кінази

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, C. 11-16

  • Львівський національний університет ім. Івана Франка
  • Гарвардська медична школа, США

E-mail: v_fedorenko franko.lviv.ua

Ципік О., Осташ Б., Ребець Ю., Федоренко В. Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 1, C. 11-16.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. Tsypik, B. Ostash, Yu. Rebets’, V. Fedorenko Characterization of the Streptomyces globisporus 1912 lnd-cluster region containing the lndY, lndYR, lndW2, and lndW genes, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 1, pp. 8-12
DOI: 10.3103/S0095452713010106


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 10.12.23