Цитологія і генетика 2010, том 44, № 3, 73-81
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Медико-генетичні наслідки радіаційних аварій

Дьоміна Е.А., Бариляк І.Р.

  • Інститут експериментальної патології, онкологіії та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ
  • Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ
Проаналізовано дані літератури щодо радіаційних аварій, які сталися в світі, їх причини, масштабність, особливості клінічних та генетичних ефектів. Найбільшу увагу приділено раннім та віддаленим наслідкам аварії на Чорнобильській АЕС.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2010, том 44, № 3, 73-81

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література