Цитологія і генетика 2010, том 44, № 4, 61-69
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Сайт-специфічні рекомбінази у генетичній інженерії: новітні технології in vivo

Осташ Б.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Зроблено огляд сучасних досягнень у галузі дослідження сайт-специфічних рекомбіназ (ССР) та їхнього практичного використання для маніпуляцій геномами про- та еукаріотів. Розглянуто принципи функціонування ССР та основні типи каталізованих ними генетичних перебудов. Приклади, наведені у цьому огляді, демонструють потенціал ССР для розв’язання широкого кола фундаментальних та практичних проблем, вирішення яких іншими методами було б набагато складнішим або й неможливим. Застосування ССР для ширшого кола біологічних систем, створення ССР, експресія яких суворо контролюється у часі і просторі, та пошук рекомбіназ із новою субстратною специфічністю є основними напрямами подальшого розвитку технології сайт-специфічної рекомбінації.

Ключові слова: сайт-специфічні рекомбінази, генетична інженерія

Цитологія і генетика
2010, том 44, № 4, 61-69

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література