Цитологія і генетика 2010, том 44, № 6, 22-31
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Аналіз сортів та майже-ізогенних ліній м’якої пшениці за допомогою ПЛР з алель-специфічними праймерами до Gli-1 та Glu-3 локусів

Поліщук А.М., Чеботар С.В., Благодарова О.М., Козуб Н.О., Созінов І.О., Сиволап Ю.М.

  • Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН, Одеса
  • Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насінництва та сортовивчення НААН України, Одеса
  • Інститут захисту рослин НААН України, Київ
  • ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

С помощью ПЦР-анализа g-глиадиновых генов установлено аллельное состояние локусов Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1 и Glu-A3 14 сортов мягкой пшеницы и шести почти-изогенных линий, полученных на основе сорта Безостая 1. Установлено соответствие молекулярно-генетических данных и данных электрофореза запасных белков: аллельным вариантам блоков глиадинов Gli-A1o и Gli-A1m соответствует ПЦР-аллель GliA1.2, вариантам глиадинов Gli-A1f, Gli-A1b, Gli-A1c соответствует ПЦР-аллель GliA1.1, аллельным вариантам Gli-B1b, Gli-B1d – ПЦР-аллель GliВ1.1, а вариантам Gli-B1e, Gli-B1g, Gli-B1c – ПЦР-аллель GliВ1.2. Детектирован новый аллель локуса Gli-B1 у линии Gli-B1-12 (с блоком глиадинов Gli-B1o), полученной от скрещивания Безостой 1 с сортом Левент.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2010, том 44, № 6, 22-31

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література