Цитологія і генетика 2008, том 42, № 2, 42-46
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Дослідження внеску процесів репарації у формування індивідуальної радіочутливості людини на хромосомному рівні

Дьоміна Е.А., Рябченко Н.М., Бариляк І.Р.

  • Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України , Київ
  • Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ

Представлены результаты собственных экспериментальных исследований определения влияния процесов репарации как ключевого фактора на формирование индивидуальной радиочувствительности человека. Показано, что у лиц, гиперчувствительных к облучению, репарационный потенциал снижен почти вдвое по сравнению с контрольной группой.

Ключові слова: DNA repair, radiosensitivity, chromosomal aberrations, hyperthermia

Цитологія і генетика
2008, том 42, № 2, 42-46

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література