ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Оценка факторов, определяющих эпигенетический полиморфизм популяции проростков кукурузы

Кравец А.П., Соколова Д.А.

Оригінальна работа 
С использованием рестрикционного анализа, ПЦР и расчета «эпигенетического расстояния» проведена оценка факторов, определяющих уровень эпигенетического полиморфизма в популяции проростков кукурузы. Показано, что одним из них является разница в степени созревания семян к моменту сбора урожая. Выявлено существование другой группы факторов, не зависящих от степени созревания и определяющих более высокий уровень полиморфизма по сравнению с фактором степени созревания. Обсуждаются вопросы о роли экологических и физиологических факторов в детерминации уровня эпигенетического полиморфизма растений следующего поколения и механизмов долговременной «памяти» об их воздействии.

РЕЗЮМЕ. Проведено оцінку факторів, що визначають рівень епігенетичного поліморфізму в популяції проростків кукурудзи. Показано, що одним із них є різниця в ступені дозрівання насіння під час збору врожаю. Виявлено існування іншої групи факторів, що не залежать від ступеня дозрівання і визначають більш високий рівень поліморфізму. Обговорюється питання щодо ролі погодних умов протягом цвітіння у визначенні рівня епігенетичного поліморфізму рослин наступного покоління і механізми довготривалої «пам’яті» про їхній вплив.

Ключові слова: эпигенетический полиморфизм, механизмы трансгенерационной памяти, метилирование ДНК, степень созревания семян
Епігенетичний поліморфізм, метилювання ДНК, цвітіння, ступінь зрілості насіння

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, C. 9-14

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

E-mail: kaplibra gmail.com

Кравец А.П., Соколова Д.А. Оценка факторов, определяющих эпигенетический полиморфизм популяции проростков кукурузы, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 3, C. 9-14.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. P. Kravets, D. A. Sokolova Evaluation of Factors Indicating Epigenetic Polymorphism through Population of Maize Seedlings, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 3, pp. 174–178
DOI: 10.3103/S0095452718030088


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.11.23