ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Індукування стійкості Arabidopsis thaliana до ураження патогенними бактеріями за допомогою ліпополісахариду та саліцилової кислоти

Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С., Літвінов С.В., Дмитрієв О.П.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Сравнивали влияние комбинированной обработки элиситором (липополисахарид) и сигнальной молекулой (салициловая кислота) на болезнестойкость растений Arabidopsis thaliana L. дикого типа (Col-0) и мутантных линий jin1 (с нарушенным жасмонатным сигналингом), npr1 (отсутствует экспрессия патогенозависимых PR-генов) и NahG (содержит активный трансген бактериальной салицилатгидроксилазы). Липополисахарид выделяли из сапрофитного штамма (8614) бактерий Pseudomonas aeruginosa. Обработка семян A. thaliana композиционным препаратом (липополисахарид и салициловая кислота – СК) повышала устойчивость проростков к последующему заражению патогенным штаммом (9096) бактерий P. aeruginosa. Защитный эффект был более выражен у проростков мутанта jin1, что указывает на возможность компенсации нарушения жасмонатного сигналинга за счет активации СК-зависимого сигнального пути. Сделан вывод, что препарат, состоящий из элиситора и сигнальной молекулы, может влиять на работу регуляторных механизмов растительной клетки, в частности компенсировать отсутствие одного сигнального пути активацией другого.

Порівнювали вплив комбінованої обробки еліситором (ліпополісахарид) та сигнальною молекулою (саліцилова кислота) на хворобостійкість рослин Arabidopsis thaliana L. дикого типу (Col-0) та мутантних ліній jin1 (порушений жасмонатний сигналінг), npr1 (відсутня експресія патогенозалежних PR-генів) та NahG (містить активний трансген бактеріальної саліцилатгідроксилази). Ліпополісахарид виділяли із сапрофітного штаму (8614) бактерій Pseudomonas aeruginosa. Обробка насіння A. thaliana композиційним препаратом (ліпополісахарид та саліцилова кислота – СК) підвищувала стійкість проростків до наступного ураження патогенним штамом 9096 бактерій P. аeruginosa. Захисний ефект був більш виражений у проростків мутанта jin1, що вказує на можливість компенсації порушення жасмонатного сигналінгу за рахунок активації СК-залежного сигнального шляху. Зроблено висновок, що препарат, який складається з еліситора та сигнальної молекули, може впливати на роботу регуляторних механізмів рослинної клітини, зокрема компенсувати відсутність одного сигнального шляху активацією іншого.

Ключові слова: Arabidopsis thaliana, Pseudomonas aeru-ginosa, ліпополісахариди, саліцилова кислота, індукування системної стійкості

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, C. 3-8

  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
  • Інститут біології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ

E-mail: j.shilina gmail.com

Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С., Літвінов С.В., Дмитрієв О.П. Індукування стійкості Arabidopsis thaliana до ураження патогенними бактеріями за допомогою ліпополісахариду та саліцилової кислоти, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 3, C. 3-8.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
J. V. Shilina, M. I. Gushcha, O. S. Molozhava, S. V. Litvinov, A. P. Dmitriev Induction of Arabidopsis thaliana Resistance to Pathogenic Bacteria by Lipopolysaccharide and Salicylic Acid, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 3, pp. 169–173
DOI: 10.3103/S0095452718030118


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.12.23