Цитологія і генетика 2016, том 50, № 1, 3-11
Cytology and Genetics 2016, том 50, № 1, 1-7, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452716010047

Посилення агробактеріальної трансформації рослин за допомогою інгібіторів протеїнкіназ трифлюоперазину та геністеїну

Ємець А.І., Федорчук В.В., Блюм Я.Б.

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

Agrobacterium-опосередкована трансформація, Nicotiana tabacum, інгібітори серин/треонінових та тирозин-залежних протеїнкіназ

Ключові слова:

Досліджено вплив трифлюоперазину – інгібітора серин/треонінових протеїнкіназ, а також геністеїну –інгібітора тирозинових протеїнкіназ на частоту Agrobacterium-опосередкованої трансформації покритонасінних на прикладі тютюну як модельного об’єкта. Вивчено вплив широкого діапазону концентрацій трифлюоперазину від 10 до 300 мкМ та встановлено, що за використання трифлюоперазину у концентрації 10 мкМ частота агробактеріальної трансформації листових дисків тютюну підвищувалась на 25 %. Паралельно досліджено вплив діапазону концентрацій геністеїну в межах 1–100 мкМ та встановлено найбільш ефективну його концентрацію (100 мкМ) для агробактеріальної трансформації листових дисків тютюну, при якій частота трансформації підвищувалась на 12 %.

РЕЗЮМЕ. Исследовано влияние трифлюоперазина – ингибитора серин/треониновых протеинкиназ, а также генистеина – ингибитора тирозиновых протеинкиназ на частоту Agrobacterium-опосредованной трансформации покрытосеменных на примере табака как модельного объекта. Изучение влияния широкого диапазона концентраций трифлюоперазина в пределах от 10 до 300 мкМ позволило установить, что при использовании трифлюоперазина в концентрации 10 мкМ частота Agrobacterium-опосредованной трансформации листовых дисков табака повышалась на 25 %. Параллельно исследовано влияние широкого диапазона концентраций генистеина от 1 до 100 мкМ и определена наиболее эффективная его концентрация (100 мкМ) для Agrobacterium-опосредованной трансформации листовых дисков табака, при которой частота трансформации повышалась на 12 %.

Цитологія і генетика
2016, том 50, № 1, 3-11

Current Issue
Cytology and Genetics
2016, том 50, № 1, 1-7,
doi: 10.3103/S0095452716010047

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література