ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Cтруктурна організація 5S рибосомної ДНК Rosa rugosa

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

З метою вивчення молекулярної організації ділянки геному, що кодує 5S рРНК у диплоїдного виду Rosa rugosa, клоновано та секвеновано декілька повторюваних одиниць 5S рДНК. Аналіз отриманих послідовностей показав наявність в геномі єдиного за довжиною повторюваної одиниці варіанта 5S рДНК, який містить інтактні промоторні елементи в міжгенному спейсері (МГС) й імовірно є транскрипційно активним. Знайдено також невелику кількість 5S рДНК-псевдогенів, у яких повністю втрачено МГС та частину кодуючої ділянки. Високий рівень подібності (від 93,7 до 97,5 %), виявлений при порівнянні послідовностей МГС мажорних варіантів 5S рДНК східноазійської R. rugosa та північноамериканської R. nitida, свідчить про відносно недавню дивергенцію цих видів.

РЕЗЮМЕ. С целью изучения молекулярной организации участка генома, кодирующего 5S рРНК у диплоидного вида Rosa rugosa, клонированы и секвенированы несколько повторяющихся единиц 5S рДНК. Анализ полученных последовательностей показал наличие в геноме единственной по длине повторяющейся единицы варианта 5S рДНК, который содержит интактные промоторные элементы в межгенном спейсере (МГС) и, вероятно, является транскрипционно активным. Обнаружено также ограниченное количест-во 5S рДНК-псевдогенов, у которых полностью ут-рачены МГС и часть кодирующего участка. Высокий уровень сходства (от 93,7 до 97,5 %), выявленный при сравнении МГС мажорных вариантов 5S рДНК восточноазиатской R. rugosa и североамериканской R. nitida, свидетельствует об относительно недавней дивергенции этих видов.

Ключові слова: 5S рДНК, молекулярная эволюция и филогения, Rosa
5S рДНК, молекулярна еволюція та філогенія, Rosa

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 1, C. 3-9

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

E-mail: ra.volkov gmail.com

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Cтруктурна організація 5S рибосомної ДНК Rosa rugosa, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 1, C. 3-9.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Y. O. Tynkevich, R. A. Volkov Structural organization of 5S ribosomal DNA in Rosa rugosa, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 1, pp. 1-6
DOI: 10.3103/S0095452714010095


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.23