ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Зв'язок алелів мікросателітних локусів п’ятої групи хромосом з морозостійкістю озимої пшениці

Галаєва М.В., Файт В.І., Чеботар С.В., Галаєв О.В., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Определена морозостойкость и проанализированы по микросателлитным локусам хромосом пятой группы родительские формы и рекомбинантно-инбредные линии F7 Лузановка одесская/Одесская красноколосая. Выявлена связь аллельных различий микросателлитных локусов Xcfd7-5B, Xwmc415-5B и Xgwm182-5D с уровнем морозостойкости линий.

Визначено морозостійкість і проаналізовано за мікросателітними локусами п’ятої групи хромосом батьківські форми та рекомбінантно-інбредні лінії F7 Лузанівка одеська/Одеська червоноколоса. Встановлено зв’язок алельних відмінностей мікросателітних локусів Xcfd7-5B, Xwmc415-5B та Xgwm182-5D з рівнем морозостійкості ліній.

Ключові слова: озима пшениця, морозостійкість, мікросателітні локуси

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 5, C. 3-11

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

E-mail: mariagal1 rambler.ru

Галаєва М.В., Файт В.І., Чеботар С.В., Галаєв О.В., Сиволап Ю.М. Зв'язок алелів мікросателітних локусів п’ятої групи хромосом з морозостійкістю озимої пшениці, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 5, C. 3-11.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.12.23