ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Отримання та ампліфікація кДНК консервативної ділянки гена 8H07 нематоди Heterodera shcachtii з високою спорідненістю до його гомолога у ріпака

Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Пономаренко С.П., Галкін А.П., Блюм Я.Б.

Оригінальна работа 
Розроблено оригінальний метод виділення з клітин рослин малих регуляторних РНК (si/miRNA). За допомогою ПЛР проведено полімеразне копіювання фрагмента кДНК гена 8H07 нематоди Heterodera schachtii. Шляхом гібридизації si/miRNA рослин з фрагментом кДНК консервативної ділянки у гена 8H07 нематоди підтверджено високий ступінь їхньої гомології. В подальшому ампліфікований кДНК фрагмент гена 8H07 нематоди буде використано для створення рекомбінантного гена з антисенсовою послідовністю dsRNA для підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди.

РЕЗЮМЕ. Разработан оригинальный метод выделения из клеток растений малых регуляторных РНК (si/miRNA). С помощью ПЦР осуществлено полимеразное копирование фрагмента кДНК гена 8H07 Heterodera schachtii. Путем гибридизации si/miRNA растений с фрагментом кДНК консервативного участка гена 8H07 нематоды подтверждена их высокая степень гомологии. В дальнейшем амплифицированный кДНК фрагмент гена 8H07 нематоды будет использован для создания рекомбинантного гена с антисенсовой последовательностью dsRNA для повышения устойчивости растений рапса к паразитической нематоде.

Ключові слова: малі регуляторні РНК (si/miRNA), цистоутворююча коренепаразитуюча нематода Heterodera shcachtii, ріпак, стійкість до нематод, регулятор росту рослин Регоплант

Цитологія і генетика 2012, том 46, № 6, C. 3-11

  • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ
  • Міжвідомчий науково­технологічний центр» Агробіотех «НАН і МОН України, Київ
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

E-mail: vTsygankova ukr.net, cellbio cellbio.fre

Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Пономаренко С.П., Галкін А.П., Блюм Я.Б. Отримання та ампліфікація кДНК консервативної ділянки гена 8H07 нематоди Heterodera shcachtii з високою спорідненістю до його гомолога у ріпака, Цитологія і генетика., 2012, том 46, № 6, C. 3-11.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. A. Tsygankova, Ya. V. Andrusevich, S. P. Ponomarenko, A. P. Galkin, Ya. B. Blume Isolation and amplification of cDNA from the conserved region of the nematode Heterodera schachtii 8H07 gene with a close similarity to its homolog in rape plants, Cytol Genet., 2012, vol. 46, no. 6, pp. 335-341
DOI: 10.3103/S0095452712060114


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23