ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярна філогенія представників роду Mycobacterium за даними структурного аналізу гіперваріабельної ділянки а гена 16S рибосомальної РНК

Скрипник А.В.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проаналізовано філогенетичні взаємозв’язки 17 видів роду Mycobacterium. Філогенетичне дерево, побудоване за методом найближчого сусіда, складається з трьох кладів: швидкозростаючих, «термотолерантних» швидкозростаючих та повільнозростаючих мікобактерій, вказуючи на генетичну детермінацію ознак швидкості росту та термотолерантності. Ознака пігментоутворення, що слугує основним критерієм класифікації мікобактерій за Runyon, не відображає їхні філогенетичні взаємозв’язки.

Ключові слова: молекулярна філогенія, Mycobacterium, 16S рРНК, класифікація мікобактерій за Runyon

Цитологія і генетика 2010, том 44, № 3, C. 9-15

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків

E-mail: artemskrypnyk yahoo.com

Скрипник А.В. Молекулярна філогенія представників роду Mycobacterium за даними структурного аналізу гіперваріабельної ділянки а гена 16S рибосомальної РНК, Цитологія і генетика., 2010, том 44, № 3, C. 9-15.
Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 19.10.21