ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Венгер А.М., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М.

Молекулярно-генетичний поліморфізм гена сhs_H1 у сортів хмелю звичайного української селекції

 

Цитология и генетика


За результатами вирівнювання нуклеотидних послідовностей гена chs_H1, що кодує «істинну» халконсинтазу хмелю звичайного, встановлено його поліморфізм, який пов’язаний з однонуклеотидними замінами, інсерціями або делеціями (інделями) в промоторі, екзонах, інтроні, 3’-кінцевому нетрансльованому регіоні. Досліджено молекулярно-генетичний поліморфізм різних регіонів гена сhs_H1 у сортів хмелю звичайного селекції Інституту сільського господарства Полісся НААН

Ключевые слова: хміль звичайний, ген сhs_H1, халконсинтаза, полімеразна ланцюгова реакція, поліморфізм


*

  • Редколлегия международного научного журнала «Цитология и генетика» предлагает авторам анонсы статей, находящихся в портфеле редакции.
  • Статьи получили положительные рецензии и будут опубликованы.
  • Название и резюме даются в авторской редакции.


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.05.22