ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


О.В. Чапля, Ю.В. Гонтар, Н.М. Білько

ПРЕІМПЛАНТАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕМБРІОНІВ ЛЮДИНИ ІЗ КІЛЬКІСНИМИ ХРОМОСОМНИМИ АНОМАЛІЯМИ in vitro

 

Цитология и генетика


Досліджено морфокінетичні характеристики культивованих in vitro ембріонів людини, що за результатами преімплантаційного генетичного скринінгу по семи хромосомам були визнані еуплоїдними або такими, що несуть ізольовані чи комбіновані анеуплоїдії. За результатами діагностики до зразків із нормальним хромосомним набором віднесли лише 34,2 % обстежених ембріонів. Морфологічні показники еуплоїдних та патологічних зразків на стадії дроблення достовірно не відрізнялися, тоді як на п’яту добу хромосомно збалансовані ембріони формували “експандовані” бластоцисти вдвічі частіше за анеуплоїдні зразки. Більше того, розвиток 38,4 % анеуплоїдних ембріонів був блокований ще до початку процесу бластуляції. Відтак, пролонговане культивування ембріонів in vitro дозволяє із вищою, аніж на етапі дроблення чи компактизації, ефективністю оцінити імплантаційний потенціал ембріона за його морфокінетичними характеристиками без застосування додаткових генетичних тестів.

Ключевые слова: преімплантаційний генетичний скринінг; хромосомна аномалія; ембріон людини; морфологічні характеристики


*

  • Редколлегия международного научного журнала «Цитология и генетика» предлагает авторам анонсы статей, находящихся в портфеле редакции.
  • Статьи получили положительные рецензии и будут опубликованы.
  • Название и резюме даются в авторской редакции.


Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.07.21