ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Оксана Олександрівна Півень, Оксана Леонідівна Пальчевська, Любов Леонідівна Лукаш

Значення Wnt/β-катенінового сигналінгу в ембріональному кардіогенезі, післянатальному формуванні та реконструкції міокарда

 

Цитология и генетика


Значення Wnt/β-катенінового сигналінгу в ембріональному кардіогенезі, післянатальному формуванні та реконструкції міокардаWnt/β-катеніновий сигналінг відіграє важливу і різнопланову роль при закладці, розвитку та в життєдіяльность багатьох тканин хребетних, зокрема і тканин серця. Роль Wnt/β-катенінового сигналінгу та β-катеніну у процесах кардіогенезу та функціонуванні дорослого міокарда остаточно не з’ясовано. Даний огляд є спробою узагальнити сучасні літературні дані про участь цього сигнального шляху в ембріогенезі та післянатальному розвитку серця, а також у функціонуванні дорослого міокарда як у нормі, так і при адаптації до стресів, старінні, що виражається в гіпертрофії та перебудові серцевого м’яза. На ґрунті експериментальних та оглядових робіт висунуто припущення, що Wnt/β-катеніновий сигнальний шлях залучений не лише до контролю процесів кардіогенезу, а й до процесів адаптації та реконструкції дорослого органу. Цей контроль має складний та багатостадійний характер, а β-катенін є перспективним кандидатом як мішень для розвитку нових підходів до терапії патологій дорослого міокарда.
*

  • Редколлегия международного научного журнала «Цитология и генетика» предлагает авторам анонсы статей, находящихся в портфеле редакции.
  • Статьи получили положительные рецензии и будут опубликованы.
  • Название и резюме даются в авторской редакции.


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.05.22