ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Изменчивость микросателлитных локусов у видов рода ластовень (Vincetoxicum Wolf) юго­востока Украины

Демкович А.Е., Глухов А.З., Привалихин С.Н., Остапко В.М., Макогон И.В., Пирко Я.В., Блюм Я.Б.

Оригінальна работа 
Исследовано генетическое разнообразие 13 видов рода Vincetoxicum Wolf, произрастающих в Украине, с использованием 4 из 8 ядерных микросателлитных маркеров, разработанных ранее для Vincetoxicum atratum из Японии. Количество аллелей в изученных локусах варьировало в пределах от 8 до 25. Ожидаемая гетерозиготность составила 0,690–0,938 наблюдаемая – от 0,205 до 0,806. В целом уровень генетической изменчивости изученных представителей рода Vincetoxicum в Украине оказался соизмеримым с уровнем изменчивости Vincetoxicum atratum из Японии. Микросателлитные локусы Vinc5, Vinc104, Vinc123, Vinc124 могут быть успешно использованы для оценки внутри- и межвидового полиморфизма видов растений рода Vincetoxicum Wolf в Украине.

РЕЗЮМЕ. Досліджено генетичну мінливість 13 видів роду Vincetoxicum Wolf, що ростуть в Україні, з використанням 4 із 8 ядерних мікросателітних маркерів, розроблених раніше для Vincetoxicum atratum з Японії. Кількість алелів у вивчених локусах варіювала в межах від 8 до 25. Очікувана гетерозиготність становила 0,690–0,938, а наявна – 0,205–0,806. В цілому рівень генетичної мінливості вивчених представників роду Vincetoxicum Wolf в Україні виявився порівнянним з рівнем мінливості Vincetoxicum atratum з Японії. Мікросателітні локуси Vinc5, Vinc104, Vinc123, Vinc124 можуть бути з успіхом застосовані для оцінки внутрішньо- та міжвидового поліморфізму видів рослин роду Vincetoxicum Wolf в Україні.

Ключові слова: Vincetoxicum, Apocynaceae, микросателлитные маркеры, генетическая изменчивость, гетерозиготность

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 3, C. 3-11

  • Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев
  • Донецкий ботанический сад НАН Украины, Константиновка

E-mail: blume nas.gov.ua

Демкович А.Е., Глухов А.З., Привалихин С.Н., Остапко В.М., Макогон И.В., Пирко Я.В., Блюм Я.Б. Изменчивость микросателлитных локусов у видов рода ластовень (Vincetoxicum Wolf) юго­востока Украины, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 3, C. 3-11.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. Ye. Demkovych, A. Z. Glukhov, S. N. Privalikhin, V. M. Ostapko, I. V. Makogon, Ya. V. Pirko, Ya. B. Blume Variability of microsatellite loci in Vincetoxicum Wolf species in southeastern Ukraine, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 3, pp. 151–157
DOI: 10.3103/S0095452716030038


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.12.23