ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Картування нового секалінового локусу на житньому плечі

Козуб Н.О., Моцний І.І., Созінов І.О., Блюм Я.Б., Созінов О.О.

Оригінальна работа 
Проведено картування гена, позначеного Sec-N, що кодує секалін, у інтрогресивної лінії озимої м’якої пшениці Hostianum 273/97 (H273) з пшенично-житнім заміщенням (1В)1R від октоплоїдного тритикале АД825. Аналізували зерна F2 від схрещування лінії H273 з лінією Hostianum 242/97-2, що несе пшенично-житню транслокацію 1BL/1RS. Виявлено, що досліджуваний компонент на електрофореграмі загальних білків є моно-мерним секаліном і кодується новим локусом Sec-N, розміщеним дистально відносно локусу Sec-1 на плечі 1RS на відстані 21,4 ± 2,5 % (22,9 ± 3,1 cM). Розміщення секалінових локусів на плечі 1RS вказує на те, що локус Sec-N має бути гомеологічним локусам Gli-1 м’якої пшениці.

РЕЗЮМЕ. Проведено картирование гена Sec-N, кодирующего секалин, у интрогрессивной линии озимой мягкой пшеницы Hostianum 273/97 (H273) с пшенично-ржаным замещением (1В)1R от октоплоидного тритикале АД825. Анализировали зерна F2 от скрещивания линии H273 с линией Hostianum 242/97-2, несущей пшенично-ржаную транслокацию 1BL/1RS. Выявлено, что исследуемый компонент на SDS-электрофореграмме общих белков является мономерным секалином и кодируется новым локусом Sec-N, расположенным дистально относительно локуса Sec-1 на плече 1RS на расстоянии 21,4 ± 2,5% (22,9 ± 3,1 cM). Размещение секалиновых локусов на плече 1RS указывает на то, что локус Sec-N может быть гомеологичным локусам Gli-1 мягкой пшеницы.

Ключові слова: жито, пшениця, проламін, секалін, локус, картування, 1BL/1RS транслокація

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 4, C. 3-8

  • Інститут захисту рослин НААН України, Київ
  • Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України, Київ
  • Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення, Одеса

E-mail: sia1 i.com.ua

Козуб Н.О., Моцний І.І., Созінов І.О., Блюм Я.Б., Созінов О.О. Картування нового секалінового локусу на житньому плечі, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 4, C. 3-8.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23