Please go to the official website (www.icbge.org.ua). This page is no longer updated.
Сторінка не оновлюється. Всю інформацію перенесено на Офіційний сайт Інтституту
  Інститут  |   Конференції  |   Карта сайту  

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
Національної академії наук України

Структура наукових підрозділів

Міжнародний інститут клітинної біології НАНУ (МІКБ)

Основні напрямки діяльності

  • з'ясування молекулярно-біологічних та молекулярно-генетичних механізмів життєдіяльності рослинних клітин, створення нових біотехнологій на основі клітинної і генетичної інженерії;
  • розробка наукових засад збереження різноманітності рослин, зокрема, шляхом використання банку зародкової плазми;
  • вивчення впливу хронічного опромінення на формування нестабільності геному рослин; створення оптимальної системи засобів і методів використання рослинних груп з метою дезактивації радіонуклідзабруднюючих територій;
  • всебічне вивчення цитоскелету рослинних клітин та з'ясування ролі цитоскелетних структур у відповіді рослин на вплив біотичних та абіотичних факторів;
  • вивчення проблем біобезпеки використання генетично модифікованих рослин;
  • дослідження структурно-функціональної організації клітинної стінки вищих базидіальних грибів.
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ
(ІКБГІ)
147 співробітників
з них:
3 академіка НАНУ
3 чл.-кореспондента НАНУ
1 чл.-кореспондент УААН
11 докторів наук
52 кандидати наук
Інститут видає міжнародний журнал "Цитологія і генетика". Головний редактор - академік НАН України Ярослав Борисович Блюм.
Copyright© ICBGE 2002-2006 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 15.09.2006