ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Оксана Олександрівна Півень, Оксана Леонідівна Пальчевська, Любов Леонідівна Лукаш

Значення Wnt/β-катенінового сигналінгу в ембріональному кардіогенезі, післянатальному формуванні та реконструкції міокарда

 

Цитология и генетика


Значення Wnt/β-катенінового сигналінгу в ембріональному кардіогенезі, післянатальному формуванні та реконструкції міокардаWnt/β-катеніновий сигналінг відіграє важливу і різнопланову роль при закладці, розвитку та в життєдіяльность багатьох тканин хребетних, зокрема і тканин серця. Роль Wnt/β-катенінового сигналінгу та β-катеніну у процесах кардіогенезу та функціонуванні дорослого міокарда остаточно не з’ясовано. Даний огляд є спробою узагальнити сучасні літературні дані про участь цього сигнального шляху в ембріогенезі та післянатальному розвитку серця, а також у функціонуванні дорослого міокарда як у нормі, так і при адаптації до стресів, старінні, що виражається в гіпертрофії та перебудові серцевого м’яза. На ґрунті експериментальних та оглядових робіт висунуто припущення, що Wnt/β-катеніновий сигнальний шлях залучений не лише до контролю процесів кардіогенезу, а й до процесів адаптації та реконструкції дорослого органу. Цей контроль має складний та багатостадійний характер, а β-катенін є перспективним кандидатом як мішень для розвитку нових підходів до терапії патологій дорослого міокарда.
*

  • Редколлегия международного научного журнала «Цитология и генетика» предлагает авторам анонсы статей, находящихся в портфеле редакции.
  • Статьи получили положительные рецензии и будут опубликованы.
  • Название и резюме даются в авторской редакции.


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 16.07.20