ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

EMS induced desynaptic male sterile lines in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)

Kumar G., Srivastava A.

 
РЕЗЮМЕ. Цитологічний аналіз популяції Fagopyrum esculentum, обробленої етилметансульфонатом (ЕМС), виявив аномальний перебіг мікроспорогенезу, який здійснив вплив на мейотичні події. У свою чергу, це призвело до утворення аномальних мейотичних продуктів, що перешкоджають утворенню гамети і погіршують родючість пилку. Було зареєстровано два десинаптичних мутанти, які продемонстрували характерні відмінності в морфології порівняно з контрольними рослинами. Насіння Fagopyrum esculentum обробили розчином ЕМС у різних концентраціях – 0,1%, 0,3% та 0,5% – з використанням калій-фосфатного буферу (pH 7) впродовж 5 годин. Під час цитологічного дослідження 0,5% концентрація ЕМС підвищила унівалентну частоту на клітину при діакінезі/Метафазі I, разом з нерівномірною сегрегацією в анафазі I, яка виявилась вищою порівняно з бівалентами. Зважаючи на вищу частоту унівалентів, десинапсису було надано категорію середньо-сильного типу. Десинаптичні рослини, індуковані ЕМС, продемонстрували аномальну мейотичну поведінку, що призвело до стерильності пилку і відсутності зареєстрованого утворення насіння. Хімічний мутаген вплинув на систему генів рекомбінації, яка відповідає за синопсис та утворення хіазми, і надалі порушив формування повної хіазми. Десинаптичний мутант – це потенційний інструмент отримання генетичної інформації про забезпечення хіазми. Це дослідження пропонує можливість формування анеуплоїдів, що можна успішно використовувати під час хімічного мутагенезу в селекційних програмах.

Ключевые слова: мейоз, ЕМС, уніваленти, середньо-сильний тип, стерильність пилку, Fagopyrum esculentum

Цитология и генетика 2019, том 53, № 4, C. 72-73

  • Plant Genetics Laboratory, Department of Botany, University of Allahabad, Allahabad-211002

E-mail: srivas.akanksha20 gmail.com

Kumar G., Srivastava A. EMS induced desynaptic male sterile lines in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench), Цитология и генетика., 2019, том 53, № 4, C. 72-73.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
G. Kumar, Akanksha Srivastava EMS Induced Desynaptic Male Sterile Lines in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench), Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 4, pp. 330–336
DOI: 10.3103/S009545271904008X


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.04.20