ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Placenta growth factor influences miR-483-5p, miR-483-3p, miR-4669 and miR-16-5p expression in MKN-45-derived spheroid body-forming cells

Leila Khosravi, Sajjad Sisakhtnezhad, Hassan Akrami

 
РЕЗЮМЕ. Фактор росту плаценти (ФРП) відіграє дуже важливу роль у розвитку раку шлунку людини. Сигнальний шлях ФРП впливає на експресію генів, що беруть участь в ангіогенезі та метастазуванні. Дослідження вказують на зв’язок між аномальною міжклітинною передачею сигналу та профілем експресії miРНК в ініціації та прогресуванні раку. Зміни в експресії miR-483-5p, miR-483-3p, miR-16-5p та miR-4669 спостерігалися у сфероїдних тіло-утворюючих клітинах, отриманих з клітинної лінії раку шлунку MKN-45. Зважаючи на важливість ФРП та на зміну експресії вищевказаних miРНК при раку шлунку, метою цього дослідження було вивчити вплив siРНК-опосередкованого нокдауну Plgf на експресію цих miРНК у сфероїдних тіло-утворюючих клітинах, отриманих з MKN-45. Крім того, було проведено біоінформативний аналіз miРНК з метою передбачення їхніх потенційних цілей, пов’язаних з процесами виживання, апоптозу та ангіогенезу. Результати продемонстрували, що за винятком пригніченої miR-483-3p, інші 3 miРНК були суттєво активовані у зразках Plgf-нокдауна. Більше того, аналіз in silico виявив, що ці miРНК впливають на експресію набору генів, задіяних у різних шляхах передачі сигналу. Окрім того, аналіз показав, що вони впливають на клітинні процеси, включаючи проліферацію, апоптоз та ангіогенез. Дане дослідження виявило, що пригнічення Plgf впливає на експресію miРНК у сфероїдних тіло-утворюючих клітинах, отриманих з MKN-45. Більше того, наші результати вказують на те, що miR-483-5p, miR-483-3p та miR-16-5p можуть індукувати рак та його прогресування за допомогою цільових генів, задіяних у клітинному циклі, процесах апоптозу та ангіогенезу.

Ключові слова: клітинна лінія MKN-45, сфероїдні тіло-утворюючі клітини, стовбуроподібні клітини раку шлунку, ФРП, miРНК, біоінформативний аналіз

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 1, C. 71-72

Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

E-mail: s.sisakhtnezhad razi.ac.ir, ssisakhtnezhad gmail.com

Leila Khosravi, Sajjad Sisakhtnezhad, Hassan Akrami Placenta growth factor influences miR-483-5p, miR-483-3p, miR-4669 and miR-16-5p expression in MKN-45-derived spheroid body-forming cells, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 1, C. 71-72.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Leila Khosravi, Sajjad Sisakhtnezhad, Hassan Akrami Placenta Growth Factor Influences miR-483-5p, miR-483-3p, miR-4669 and miR-16-5p Expression in MKN-45-Derived Spheroid Body-Forming Cells, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 1, pp. 60–67
DOI: 10.3103/S0095452719010109


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.09.20