ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

The complete mitochondrial genome of the Rhus gall aphid Nurudea shiraii (hemiptera : aphididae : eriosomatinae)

Shuanqin Yue, Jun Wen, Zhumei Ren

 
РЕЗЮМЕ. Nurudea shiraii, вид галових попелиць, який живе на первинних рослинах-господарях Rhus, формуючи пухлини (гали), багаті на таніни, що широко використовуються у різних сферах. У цьому дослідженні ми провели секвенування та аналіз повного мітохондріального геному (мітогеному) галових попелиць N. shiraii, що вражають Rhus. Послідовність мітогеному складає 15 389 пар нуклеотидів з високим вмістом A + T – 84,1%, включаючи 13 білок-кодуючих генів, два рРНК гени, 22 тРНК гени та один некодуючий контрольний участок (D-петлю). Всі білок-кодуючі гени починаються з типового ATN кодону і закінчуються кодоном TAA, за винятком COI, а також ND4 і ND5, що відрізняються одним залишком T. Філогенез Aphididae дозволяє припустити, що Nurudea shiraii – це сестринська клада для клади з двох інших видів галових попелиць, що вражають Rhus, – Schlechtendalia chinensis та Melaphis rhois – згідно з поточною схемою вибірки.

Ключевые слова: Nurudea shiraii, мітохондріон, геном

Цитология и генетика 2019, том 53, № 4, C. 68-69

  1. School of Life Science, Shanxi University, 92 Wucheng Road, Taiyuan Shanxi 030006, China
  2. Department of Botany, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, MRC-166, P.O. Box 37012, Washington, DC 20013-7012, U.S.A

E-mail: zmren sxu.edu.cn, renzhum 163.com

Shuanqin Yue, Jun Wen, Zhumei Ren The complete mitochondrial genome of the Rhus gall aphid Nurudea shiraii (hemiptera : aphididae : eriosomatinae), Цитология и генетика., 2019, том 53, № 4, C. 68-69.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
Shuanqin Yue, Jun Wen, Zhumei Ren The Complete Mitochondrial Genome of the Rhus Gall Aphid Nurudea shiraii (Hemiptera: Aphididae: Eriosomatinae), Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 4, pp. 321–324
DOI: 10.3103/S009545271904011X


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.04.20