ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитология и генетика 2018


Ashish Mishra, Reddy I.J., Gupta P.S.P., Mondal S.Total RNA content in sheep oocytes and developing embryos produced in vitro, a comparative study between spectrophotometric and fluorometric assay[1]79-81
Azizi H., SHeidai M., Mozaffarian V., Noormohammadi Z.Genetic and morphological diversity in Tragopogon graminifolius dc. (asteraceae) in Iran[1]82-83
Liu Yonggang, Chen HongyuA colon cancer related gene­MLH1, significantly affecting the pig litter size[2]91-93
Muhammad Sajjad, Sultan Habibullah Khan, Munawar ShahzadPatterns of allelic diversity in spring wheat populations by SSR­markers[2]88-90
Sandeep Kumar, Sunny Dholpuria, Gaurav Kumar Chaubey, Rakesh Kumar, Tirtha Kumar DattaAssessment of nuclear membrane dynamics using anti-lamin staining offers a clear cut evidence of germinal vesicle breakdown in buffalo oocytes[1]84-85
Атаман О.В., Гарбузова В.Ю., Обухова О.А., Дубовик Є.І.Аналіз асоціації поліморфізму K121Q гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази-1 з деякими факторами ризику атеросклерозу у пацієнтів з гострим коронарним синдромом[2]51-57
Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В.Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro[2]39-50
Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І.Метаболічна компенсація у мутантів Arabidopsis thaliana із втраченою активністю каталази[1]41-51
Єфіменко Т.С., Антонюк М.З., Мартиненко В.С., Наваліхіна А.Г., Терновська Т.К.Залучення інтрогресій від Aegilops mutica до геному м’якої пшениці[1]28-40
Жилкова Є.С., Сотник Н.М., Єгунькова О.В., Феськов О.М., Федота О.М.Аналіз однонуклеотидних поліморфізмів G919A та A2039G гена FSHR у чоловіків з непліддям достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов[2]58-66
Карпов П.А., Блюм Я.Б.Казеин киназа 2 фосфорилирует растительный α-тубулин?[2]22-32
Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Макух Г.В., Лук'яненко Н.С., Личковська О.Л.Pоль генетичної компоненти в патогенезі остеопенічного синдрому у дітей із екологічно несприятливих регіонів[1]59-67
Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Пілінська М.А.Особливості модифікації астаксантином радіаційно-індукованих пошкоджень геному лімфоцитів крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях мітотичного циклу[1]52-58
Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.Асоціація SSR-маркерів з варіюванням довжини замикальних клітин продихів м’якої пшениці[2]13-21
Метаковский E.В., Мельник В.A., Ваччино П., Родригез-Кихано M.Сравнение аллелей локусов Gli-1 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина и ПДРФ-анализа[1]16-27
Метаковский E.В., Мельник В.A., Редаэлли Р., Родригез-Кихано M.M.Сравнение аллелей локусов Gli-2 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина[2] 3-12
Поединок Н.Л., Блюм Я.Б.Достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов[2]67-87
Пушкарев В.М., Гуда Б.Б., Пушкарев В.В., Тронько Н.Д.Токсичность онкогенов в карциномах щитовидной железы и других типах опухолей[1]68-78
Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Демкович А.Є., Блюм Я.Б.Порівняльний аналіз ефективності застосування поліморфізму довжин інтронів генів β-тубуліну та мікросателітних локусів для генотипування сортів льону української селекції[1] 3-15
Снегин Э.А., Артемчук О.Ю., Сычев А.А.Оценка генетической структуры популяций Helix pomatia L. (Mollusca, Pulmonata) методом капиллярного электрофореза ISSR-фрагментов ДНК[2]33-38


Copyright© ICBGE 2002-2018 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 24.06.18