ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Акумуляція індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот «бородатими» коренями Artemisia vulgaris

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Дробот К.О., Матвєєва Н.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии исследован характер аккумуляции и баланс эндогенных индолил-3-уксусной (ИУК) и абсцизовой (АБК) кислот в «бородатых» корнях Artemisia vulgaris, полученных путем трансформации агропиновым штаммом Agrobacterium rhizogenes A4. Выявлено существенное преобладание свободной формы ИУК, наибольшее количество которой (554,4 ± 27,7 нг/г сырого вещества) зафиксировано в «бородатых» корнях линии № 2. В корнях контрольных образцов доминировала свободная форма АБК. Ее уровень был значительно выше, чем у трансформированных линий. В «бородатых» корнях аккумулировалась конъюгированная форма АБК, наибольшее количество которой (459,6 ± 23,0 нг/г сырого вещества) выявлено у линии № 4. Трансформированные корни характеризовались значительным ветвлением, образованием боковых корней; отмечено активное накопление биомассы. Изменения в балансе эндогенных фитогормонов у «бородатых» корней A. vulgaris проявились в доминировании свободной формы ИУК и существенном уменьшении количества АБК.

Методом високоефективної рідинної хроматографії-мас-спектрометрії досліджено характер акумуляції та баланс ендогенних індоліл-3-оцтової (ІОК) та абсцизової (АБК) кислот у «бородатих» коренях Artemisia vulgaris, отриманих шляхом трансформування агропіновим штамом Agrobacterium rhizogenes A4. Показано, що вміст вільної ІОК суттєво переважав рівень кон’югованої форми гормону. Найвищу кількість активної форми ІОК (554,4 ± 27,7 нг/г сирої речовини) зафіксовано у лінії № 2. У коренях контрольних зразків домінувала вільна форма АБК. Її рівень був значно вищим, ніж у трансформованих лініях. «Бородаті» корені накопичували кон’юговану форму АБК, найвищий вміст якої у лінії  № 4 сягав 459,6 ± 23,0 нг/г сирої речовини. Архітектура трансформованих коренів відзначалася значним галуженням, утворенням бічних коренів, відмічено активне накопичення біомаси. Отримані результати засвідчили зміни в балансі ендогенних фітогормонів у «бородатих» коренях A. vulgaris у бік домінування вільної форми ІОК на тлі суттєвого зниження кількості АБК.

Ключові слова: Artemisia vulgaris, индолил-3-уксусная кислота, абсцизовая кислота, «бородатые» корни
Artemisia vulgaris, індоліл-3-оцтова кислота, абсцизова кислота, «бородаті» корені

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 6, C. 3-9

  • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, вул. Терещенківська, 2, 01004, Київ, Україна
  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, вул. Академіка Заболотного, 148, 03143, Київ, Україна

E-mail: irynakosakivska gmail.com, lesyavoytenko gmail.com, katyadrobot gmail.com, joyna56 gmail.com

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Дробот К.О., Матвєєва Н.А. Акумуляція індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот «бородатими» коренями Artemisia vulgaris , Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 6, C. 3-9.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. V. Kosakivska, L. V. Voytenko, K. O. Drobot, N. A. Matvieieva Accumulation of Indolyl-3-Acetic and Abscisic Acids by “Hairy” Roots of Artemisia vulgaris, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 6, pp. 395–399
DOI: 10.3103/S0095452718060051


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.08.20