ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Enigmatic phenomenon of secondary association among bivalents in Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)

Kumar G., Singh S.

 
РЕЗЮМЕ. Було проведено цитогенетичну оцінку реакції материнських клітин пилку гуару (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) на дію хімічного мутагену. Використання етилметансульфонату (УМС) дозволило виявити наявність загадкової поведінки хромосомних бівалентів, тобто вторинного зв’язку. Хромосоми продемонстрували унікальну тенденцію до утворення зв’язку у безпосередній близькості та до формування дискретних пар. Явище вторинного хромосомного зв’язку було пояснено наявністю подібної зчепленої гомології або неправильного утворення хіазми серед бівалентів, що з’єднуються. Було встановлено, що зв’язок бівалентів утворювався на будь-якому кінці, а не збоку. Було виявлено різні інші хромосомні аномалії, однак вторинний зв’язок залишався переважною аномалією, яка продемонструвала постійне підвищення своєї величини з одночасним підвищенням концентрації ЕМС. Окрім вторинних зв’язків, спостерігалась значна частотність злиття хромосом в анафазі. Також було виявлено суттєвий вплив хромосомного зв’язку на пост-мейотичний продукт, що, в свою чергу, призвело до впливу на мейотичний індекс. Спостерігались аномальні споради у формі тріад, діад, монад та поліад, а також нормальні тетради. Було відмічено, що відсоток родючості пилку зменшувався від контролю до найвищої концентрації ЕМС через аномалії попередніх етапів.

Ключові слова: гуар, материнські клітини пилку, вторинний зв’язок, мейотичний індекс (МІ), родючість пилку

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 6, C. 96-97

  • Plant Genetics Laboratory, Department of Botany, University of AllahabadKumar G., Singh S. Enigmatic phenomenon of secondary association among bivalents in Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.), Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 6, C. 96-97.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
G. KumarS. SinghEmail author Enigmatic Phenomenon of Secondary Association among Bivalents in Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.), Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 6, pp. 478–483
DOI: 10.3103/S0095452718060075


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.08.20