ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Assessment of nuclear membrane dynamics using anti-lamin staining offers a clear cut evidence of germinal vesicle breakdown in buffalo oocytes

Sandeep Kumar, Sunny Dholpuria, Gaurav Kumar Chaubey, Rakesh Kumar, Tirtha Kumar Datta

Оригинальная работа 
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЯДЕРНОЇ ОБОЛОНКИ ШЛЯХОМ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АНТИЛАМІНУ ЯК ДЕМОНСТРАЦІЯ ЧІТКИХ ДОКАЗІВ РОЗРИВУ ЗРІЛОГО ФОЛІКУЛА ООЦИТІВ БУЙВОЛІВ

РЕЗЮМЕ. Важливість розриву зрілого фолікула (GVBD) у хронології розвитку ооцита можна зрозуміти з того, що він є об’єктом декількох досліджень, мета яких полягає у покращенні компетенції ооцитів. Спосіб поводження з цією подією залежить від точності та вичерпності документації. По суті, ми вирішили порівняти ефективність та точність трьох різних методів оцінки GVBD. Інгібування GVBD у незрілих ооцитах буйволів та в контролі було проведене з використанням різних концентрацій росковітину та цилостаміду, а також їхньої комбінації. Після 24 год інгібування було проведено оцінку хроматину шляхом забарвлення ацетоорсеїном, барвниками Hoechst та антиламіном. Виявилося, що забарвлення барвниками Hoechst та антиламіном вимагає значно менше зусиль і часу порівняно з ацетоорсеїном. Забарвлення ацетоорсеїном та барвниками Hoechst були однаково двозначними, тоді як використання антиламіну дозволило отримати найбільш точні, надійні та чіткі результати для характеризування зрілого пухирця (GV) або GVBD Зроблено висновок, що забарвлення антиламіном є простою та специфічною технологією оцінки GVBD в ооцитах буйволів.

РЕЗЮМЕ. Важность разрыва зрелого фолликула (GVBD) в хронологии развития ооцита можно понять из того, что он является объектом нескольких исследований, цель которых заключается в улучшении компетенции ооцитов. Способ обращения с этим событием зависит от точной и исчерпывающей документации. По сути, мы решили сравнить эффективность и точность трех различных методов оценки GVBD. Ингибирование GVBD в незрелых ооцитах буйволов и в контроле проведено с использованием различных концентраций росковитина и цилостамида, а также их комбинации. После 24 ч ингибирования была проведена оценка хроматина путем окраски ацетоорсеином, красителями Hoechst и антиламином. Оказалось, что окраска красителями Hoechst и антиламином требует значительно меньше усилий и времени по сравнению с ацетоорсеином. Окраска ацетоорсеином и красителями Hoechst давала двузначные результаты, тогда как использование антиламина позволило получить наиболее точные, надежные и четкие данные для характеристики зрелого пузырька (GV) или GVBD. Сделан вывод, что окраска антиламином является более простой и специфической технологией оценки GVBD в ооцитах буйволов.

Ключевые слова: Chromatin, nuclear lamin, buffalo oocyte, GVBD inhibition

Цитология и генетика 2018, том 52, № 1, C. 84-85

Animal Biotechnology Centre, National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. 132001

E-mail: tirthadatta gmail.com

Sandeep Kumar, Sunny Dholpuria, Gaurav Kumar Chaubey, Rakesh Kumar, Tirtha Kumar Datta Assessment of nuclear membrane dynamics using anti-lamin staining offers a clear cut evidence of germinal vesicle breakdown in buffalo oocytes, Цитология и генетика., 2018, том 52, № 1, C. 84-85.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
Sandeep Kumar, Sunny Dholpuria, Gaurav Kumar Chaubey, Rakesh Kumar, Tirtha Kumar Datta Assessment of nuclear membrane dynamics using anti-lamin staining offers a clear cut evidence of germinal vesicle breakdown in buffalo oocytes, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 1, pp. 80–85
DOI: 10.3103/S0095452718010061


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.05.20