ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярно-генетична оцінка однорідності сортів льону-довгунця на основі полімофізму довжини інтронів генів актину та мікросателітних локусів

Постовойтова А.С., Йотка О.Ю., Пірко Я.В., Блюм Я.Б.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Исследованы внутрисортовой полиморфизм длины интронов генов актина и микросателлитных локусов для оценки генетической однородности генотипов льна-долгунца на примере сортов украинской селекции. Установлено, что подавляющее большинство исследованных сортов льна-долгунца являются генетически гетерогенными. По результатам анализа полиморфизма интронов генов актина и микросателлитных маркеров генетически однородными оказались сорта селекции Института лубяных культур НААН Украины. Показано, что полиморфизм длины интронов генов актина есть не менее информативной маркерной системой для генетического профилирования по сравнению с SSR-маркерами. Получены данные, подтверждающие целе-сообразность дальнейшего одновременного использования упомянутых ДНК-маркерных систем для оценки генетического разнообразия сортов льна-долгунца.

Досліджено внутрішньосортовий поліморфізм довжини інтронів генів актину та мікросателітних локусів для оцінки генетичної однорідності генотипів льону-довгунця на прикладі сортів української селекції. Встановлено, що переважна більшість досліджених сортів льону-довгунця є генетично гетерогенними. За результатами аналізу поліморфізму інтронів генів актину та мікросателітних маркерів генетично однорідними виявилися сорти селекції Інституту луб’яних культур НААН України. Показано, що поліморфізм довжини інтронів генів актину є не менш інформативною маркерною системою для генетичного профілювання в порівнянні з SSR-маркерами. Отримано дані, які підтверджують доцільність подальшого одночасного використання згаданих ДНК-маркерних систем для оцінки генетичної різноманітності сортів льону-довгунця.

Ключові слова: ДНК-маркер, актин, полиморфизм длин интронов, SSR (simple sequence repeats), внутрисортовой полиморфизм, лен-долгунец (Linum usitatissimum L.)
ДНК-маркер, актин, поліморфізм довжин інтронів, SSR (simple sequence repeats), внутрішньо-сортовий поліморфізм, льон-довгунець (Linum usitatissimum L.)

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 6, C. 71-85

  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ 04123, Україна, м. Київ, вул. Осиповського, 2а
  • Інститут луб‘яних культур НААН України, 41400, Україна, м. Глухів Сумської обл., вул. Терещенків, 45

E-mail: nastya.postovoytova gmail.com, flax­dslk ukr.net, yarvp1 gmail.com, cellbio cellbio.freenet.viaduk.net

Постовойтова А.С., Йотка О.Ю., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Молекулярно-генетична оцінка однорідності сортів льону-довгунця на основі полімофізму довжини інтронів генів актину та мікросателітних локусів, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 6, C. 71-85.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. S. Postovoitova, O. Yu. Yotka, Ya. V. Pirko, Ya. B. Blume Molecular Genetic Evaluation of Ukrainian Flax Cultivar Homogeneity Based on Intron Length Polymorphism of Actin Genes and Microsatellite Loci, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 6, pp. 448–460
DOI: 10.3103/S0095452718060099


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.08.20