ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярна характеристика стійкості до fusarium, інтрогресованої від Elymus repens до м’якої пшениці

Федак Дж., Као В., Уолф Д., Чі Д., Ху A.

Оригинальная работа 
Проведено схрещування Elymus repens з пшеницею сорту Crocus та з покоління BC1 отримано BC1F7 методом SSD. На основі агрономічних показників відібрано 16 ліній та проаналізовано в розпліднику для фузаріозної епіфітотії. З FHB-стійкістю відібрано 8 ліній. На основі даних GISH-аналізу у лінії P1142-3-1-5 були 42 хромосоми з однією парою хромосом, що мала теломерні транслокації на обох плечах. З використанням SSR маркерів цю хромосому ідентифіковано як 3D. Вивчення ліній з поодинокими транслокаціями показало, що стійкість до FHB обумовлена транслокацією на довгому плечі хромосоми 3D. Ця лінія має мінімальний генетичний вантаж за зчепленням і може бути придатною для селекції на стійкість до захворювання.

РЕЗЮМЕ. Проведено скрещивание Elymus repens с пшеницей сорта Crocus и из поколения BC1 получено BC1F7 методом SSD. На основе агрономических показателей отобраны 16 линий и проанализированы в питомнике для фузариозной эпифитотии. С устойчивостью FHB отобраны 8 линий. На основе данных GISH-анализа линия P1142-3-1-5 имела 42 хромосомы с одной парой хромосом, имеющей теломерные транслокации на обоих плечах. С использованием SSR маркеров эту хромосому идентифицировали как 3D. Изучение линий с одиночными транслокациями показало, что устойчивость к FHB обусловлена транслокацией на длинном плече хромосомы 3D. Эта линия имеет минимальный генетический груз по сцеплению и может быть пригодной для селекции на устойчивость к заболеванию.

Ключевые слова: пшениця, Elymus repens, міжродові гібриди, інтрогресія, стійкість до Fusarium

Цитология и генетика 2017, том 51, № 2, C. 74-78

Науково­дослідний Центр в Оттаві, Agriculture and Agri­Food Canada,960 Карлінг авеню, Оттава, Онтаріо, K1A 0C6 Канада

E-mail: George.fedak agr.gc.ca

Федак Дж., Као В., Уолф Д., Чі Д., Ху A. Молекулярна характеристика стійкості до fusarium, інтрогресованої від Elymus repens до м’якої пшениці, Цитология и генетика., 2017, том 51, № 2, C. 74-78.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
G. Fedak, W. Cao, D. Wolfe, D. Chi, A. Xue Molecular characterization of Fusarium resistance from Elymus repens introgressed into bread wheat, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 2, pp. 130–133
DOI: 10.3103/S0095452717020025


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.01.19