ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Поліфазний таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. C6 – антагоніста фітопатогенних мікроорганізмів

Грабова Г.Ю., Драговоз І.В., Зелена Л.Б., Остапчук А.М., Авдєєва Л.В.

Оригинальная работа 
Проведено поліфазний таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. C6 – антагоніста фітопатогенних бактерій і мікроміцетів. Встановлено, що за сукупністю культурально-морфологічних і фізіолого-біохімічних властивостей штам належить до групи Bacillus subtilis. Показано, що жирні кислоти клітинних стінок штаму представлені переважно розгалуженими похідними ізо- та антеізо- С15:0 і С17:0 жирними кислотами (понад 85 %), що характерно для виду Bacillus amyloliquefaciens. При проведенні молекулярно-генетичного аналізу нуклеотидної послідовності гена 16S рРНК, а також при вивченні профілю поліморфних нуклеотидів штам віднесено до підвиду Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum.

РЕЗЮМЕ. Проведен полифазный таксономический анализ штамма Bacillus sp. C6 – антагониста фитопатогенных бактерий и микромицетов. По совокупности культурально-морфологических и физиолого-биохимических свойств штамм относится к группе Bacillus subtilis. Жирные кислоты клеточных стенок штамма представлены в основном разветвленными производными изо- и антеизо- С15:0 и С17:0 жирных кислот (более 85 %), что характерно для вида Bacillus amyloliquefaciens. При проведении молекулярно-генетического анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК, а также при изучении профиля полиморфных нуклеотидов штамм отнесен к подвиду Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum.

Ключевые слова: Bacillus sp. C6, культурально-морфологические признаки, физиолого-биохимические свойства, жирнокислотный состав, молекулярно-генетический анализ, идентификация
Bacillus sp. C6, культурально-морфологічні ознаки, фізіолого-біохімічні властивості, жирнокислотний склад, молекулярно-генетичний аналіз, ідентифікація

Цитология и генетика 2016, том 50, № 4, C. 62-68

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

E-mail: gau.imv ukr.net

Грабова Г.Ю., Драговоз І.В., Зелена Л.Б., Остапчук А.М., Авдєєва Л.В. Поліфазний таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. C6 – антагоніста фітопатогенних мікроорганізмів, Цитология и генетика., 2016, том 50, № 4, C. 62-68.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
G. Yu. Grabova, I. V. Dragovoz, L. B. Zelena, A. N. Ostapchuk, L. V. Avdeeva Polyphasic taxonomic analysis of Bacillus sp. strain C6—the antagonist of phytopathogenic microorganisms, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 4, pp. 251–256
DOI: 10.3103/S0095452716040046


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.02.19