ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Пригнічуюча дія агматину на генетично запрограмовану загибель лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету

Ференц І.В., Бродяк І.В., Люта М.Я., Бурда В.А., Сибірна Н.О.

Оригинальная работа 
Проведено дослідження впливу агматину на ступінь апоптичних змін у лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету (ЕЦД). У разі діабету виявлено зростання кількості лейкоцитів як з ранніми, так і пізніми ознаками апоптозу. В лейкоцитах хворих тварин зростає вміст фрагментованої ДНК, збільшується апоптичний індекс, порушується кількісне співвідношення протеїнів – регуляторів апоптозу (р53 і Bcl-2). Aгматин виявляв прямі коригуючі ефекти на процеси апоптозу лейкоцитів: нормалізувався вміст протеїнів р53 і Bcl-2, знижувався апоптичний індекс, послаблювався процес деградації ядерної ДНК, а також зменшувалася кількість клітин з ранніми і пізніми ознаками апоптозу.

РЕЗЮМЕ. Проведено исследование влияния агматина на степень апоптических изменений в лейкоцитах при экспериментальном сахарном диабете (ЭСД). В условиях диабета выявлен рост количества лейкоцитов как с ранними, так и поздними признаками апоптоза. В лейкоцитах больных животных растет содержание фрагментированной ДНК, увеличивается апоптический индекс, нарушается количественное соотношение протеинов – регуляторов апоптоза (р53 и Bcl-2). Агматин оказывает прямые корригирующие эффекты на процессы апоптоза лейкоцитов: нормализовалось содержание протеинов р53 и Bcl-2, снижался апоптический индекс, ослаблялся процесс деградации ядерной ДНК, а также уменьшалось количество клеток с ранними и поздними признаками апоптоза.

Ключевые слова: агматин, апоптоз, лейкоциты, экспериментальный сахарный диабет
агматин, апоптоз, лейкоцити, експериментальний цукровий діабет

Цитология и генетика 2016, том 50, № 4, C. 50-61

  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Київ

E-mail: sybirna_natalia yahoo.com

Ференц І.В., Бродяк І.В., Люта М.Я., Бурда В.А., Сибірна Н.О. Пригнічуюча дія агматину на генетично запрограмовану загибель лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету, Цитология и генетика., 2016, том 50, № 4, C. 50-61.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
I. V. Ferents, I. V. Brodyak, M. Ya. Lyuta, V. A. Burda, N. O. Sybirna Suppressive effect of agmatine on genetically programmed death of leukocytes in a diabetes model, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 4, pp. 241–250
DOI: 10.3103/S0095452716040034


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.02.19