ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Експресія генів вакуолярних каналів родини TPK із рису відновлює поглинання калію в мутантній лінії E. coli LB2003

Ісаєнков С.В., Маатхаус Ф.Й.М.

Оригинальная работа 
Функціональність вакуолярних двопорових каналів родини ТРК із рису вивчена ще не повністю. Для визначення функціональних характеристик цих каналів дві ізоформи OsТРК з рису та одна детально охарактеризована ізоформа AtТРК1 з арабідопсису клоновані та експресовані в мутантній лінії E. coli LB2003. Бактеріальні клітини штаму LB2003 мають дефект у системі транспорту К+, тому не здатні поглинати екзогенний К+. Експресії генів цих каналів підтверджено за допомогою ПЛР зі зворотною транскрипцією. Проведені дослідження показали, що експресія цих каналів в мутантній лінії E. coli LB2003 відновлює ріст на середовищі з низьким вмістом К+. Аналіз поглинання калію у трансформантів демонструє підвищення рівня поглинання цього іону в клітинах. Отримані результати свідчать про те, що калієві канали родини ТРК із рису можуть утворювати функціональні системи транс-порту іонів калію в мутантних бактеріальних клітинах штаму LB2003.

РЕЗЮМЕ. Функциональность вакуолярных двупоровых каналов из риса изучена еще не полностью. Для того чтобы оценить функциональные характеристики этих каналов, две изоформы OsТРК из риса и одна детально охарактеризованная изоформа AtТРК1 из арабидопсиса клонированы и экспрессированы в мутантной линии E. coli LB2003. Бактериальные клетки штамма LB2003 имеют дефектную систему транспорта К+, поэтому они не в состоянии поглощать экзогенный К+. Экспрессия этих генов в бактериальных клетках подтверждена при помощи ПЦР с обратной транскрипцией. Проведенные ис-следования свидетельствуют о том, что экспрессия этих каналов в мутантной линии E. coli LB2003 восстанавливает рост в питательной среде с низким содержанием К+. Анализ поглощения калия у транс-формантов демонстрирует повышение уровня этого иона в клетках. Результаты наших экспериментов свидетельствуют о способности этих каналов формировать функциональные системы транспорта ионов калия в мутантных бактериальных клетках штамма LB2003.

Ключевые слова: Orisa sativa, Escherichia coli, калій, двопорові калієві канали (Two Pore K channels, TPK), вакоуля

Цитология и генетика 2015, том 49, № 1, C. 3-9

  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ
  • Йоркський університет, Біологічний факультет, Великобританія

E-mail: stan.isayenkov gmail.com

Ісаєнков С.В., Маатхаус Ф.Й.М. Експресія генів вакуолярних каналів родини TPK із рису відновлює поглинання калію в мутантній лінії E. coli LB2003, Цитология и генетика., 2015, том 49, № 1, C. 3-9.
Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 20.03.19