ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярні механізми ендосомального клітинного транспорту

Ісаєнков С.В., Секан А.С., Сорочинський Б.В., Блюм Я.Б.

Обзор 
Огляд присвячено аналізу сучасних досліджень з питань молекулярних механізмів внутрішньоклітинного транспорту у еукаріотів. Розглянуто різні типи транспорту та метаболічні шляхи всередині клітини. Описана роль різних клітинних структур в різноманітних транспортних процесах клітини. Надано інформацію про різні напрямки транспортних шляхів та особливості їх функціонування. Наведено процеси внутрішньо-клітинного транспорту в різних типах клітин та особливості його здійснення в різних організмах. Особливу увагу приділено процесам транспорту в рослинній клітині. Обговорюється роль елементів цитоскелету в процесах внутрішньоклітинного транспорту, а також проблеми та напрямки подальших досліджень механізмів транспорту метаболітів.

РЕЗЮМЕ. Обзор посвящается анализу молекулярных механизмов внутриклеточного транспорта у эукариотов. Рассмотрены различные типы транспорта и метаболические пути внутри клетки. Описана роль разных клеточных структур в разнообразных транспортных процессах клетки. Приведена информация о разных направлениях транспортных путей и особенностях их функционирования. Описаны процессы внутриклеточного транспорта в разных типах клеток. Особое внимание уделено процессам транспорта в растительной клетке. Обсуждается роль элементов цитоскелета в процессах внутриклеточного транспорта. Обсуждаются проблемы и направления дальнейших исследований механизмов транспорта метаболитов.

Ключевые слова: эндосомальный путь, цитоплазматический путь, ретроградный путь, антеретроградний путь, Гольджи-независмый транспорт, цитоскелет, регуляция транспорта, сортировка белков, вакуоли,
ендосамальний шлях, цитоплазматичний шлях, ретроградний шлях, антероградний шлях, Гольджі-незалежний транспорт, цитоскелет, регуляція транспорту, сортування білків, вакуолі

Цитология и генетика 2015, том 49, № 3, C. 55-73

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

E-mail: stan.isayenkov gmail.com

Ісаєнков С.В., Секан А.С., Сорочинський Б.В., Блюм Я.Б. Молекулярні механізми ендосомального клітинного транспорту, Цитология и генетика., 2015, том 49, № 3, C. 55-73.
Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 20.02.20