ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Преімплантаційний розвиток ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями in vitro

Чапля О.В., Гонтар Ю.В., Білько Н.М.

Оригинальная работа 
Досліджено морфокінетичні характеристики культивованих in vitro ембріонів людини, що за результатами преімплантаційного генетичного скринінгу за сімома хромосомами були визнані еуплоїдними або такими, що несуть ізольовані чи комбіновані анеуплоїдії. За результатами діагностики до зразків із нормальним хромосомним набором віднесли лише 34.2 % обстежених ембріонів. Морфологічні показники еуплоїдних та патологічних зразків на стадії дроблення достовірно не відрізнялися, тоді як на п’яту добу хромосомно збалансовані ембріони формували «експандовані» бластоцисти вдвічі частіше за анеуплоїдні зразки. Більше того, розвиток 38,4 % анеуплоїдних ембріонів був блокований ще до початку процесу бластуляції. Відтак, пролонговане культивування ембріонів in vitro дозволяє із вищою, а ніж на етапі дроблення чи компактизації, ефективністю оцінити імплантаційний потенціал ембріона за його морфокінетичними характеристиками без застосування додаткових генетичних тестів.

РЕЗЮМЕ. Проанализированы морфокинетические характеристики культивированных in vitro эмбрионов, признанных хромосомно сбалансированными или патологическими по результатам преимплантационного генетического скрининга по семи хромосомам. В целом лишь 34.2 % обследованных образцов были эуплоидными, остальные же несли количественные аномалии изучаемых хромосом. Показано, что на стадии дробления морфологические характеристики нормальных и анеуплоидных эмбрионов достоверно не отличаются, тогда как на пятый день развития хромосомно сбалансированные образцы формируют «экспандированные» бластоцисты и оставляют оболочку оплодотворения в два раза чаще, нежели патологическая группа. Кроме того, развитие 38,4 % анеуплоидных образцов блокируется еще до начала бластуляции. Таким образом, пролонгированное культирование эмбрионов in vitro позволяет точнее оценивать имплантационный потенциал эмбриона по его морфокинетическим показателям и идентифицировать наиболее перспективные образцы для трансфера без проведения дополнительных генетических тестов.

Ключевые слова: преимплантационный генетический скрининг, хромосомная аномалия, эмбрион человека, морфологические характеристики
преімплантаційний генетичний скринінг, хромосомна аномалія, ембріон людини, морфологічні характеристики

Цитология и генетика 2015, том 49, № 4, C. 51-60

  • Інститут генетики репродукції, Київ
  • Центр молекулярних та клітинних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ

E-mail: olga.chaplia gmail.com

Чапля О.В., Гонтар Ю.В., Білько Н.М. Преімплантаційний розвиток ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями in vitro, Цитология и генетика., 2015, том 49, № 4, C. 51-60.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
O. V. Chaplia, J. V. Gontar, N. M. Bilko Preimplantation development of human embryos with numerical chromosome abnormalities in vitro, Cytol Genet., 2015, vol. 49, no. 4, pp. 254–261
DOI: 10.3103/S0095452715040039


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.03.19