ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Cтруктурна організація 5S рибосомної ДНК Rosa rugosa

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А.

Оригинальная работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

З метою вивчення молекулярної організації ділянки геному, що кодує 5S рРНК у диплоїдного виду Rosa rugosa, клоновано та секвеновано декілька повторюваних одиниць 5S рДНК. Аналіз отриманих послідовностей показав наявність в геномі єдиного за довжиною повторюваної одиниці варіанта 5S рДНК, який містить інтактні промоторні елементи в міжгенному спейсері (МГС) й імовірно є транскрипційно активним. Знайдено також невелику кількість 5S рДНК-псевдогенів, у яких повністю втрачено МГС та частину кодуючої ділянки. Високий рівень подібності (від 93,7 до 97,5 %), виявлений при порівнянні послідовностей МГС мажорних варіантів 5S рДНК східноазійської R. rugosa та північноамериканської R. nitida, свідчить про відносно недавню дивергенцію цих видів.

РЕЗЮМЕ. С целью изучения молекулярной организации участка генома, кодирующего 5S рРНК у диплоидного вида Rosa rugosa, клонированы и секвенированы несколько повторяющихся единиц 5S рДНК. Анализ полученных последовательностей показал наличие в геноме единственной по длине повторяющейся единицы варианта 5S рДНК, который содержит интактные промоторные элементы в межгенном спейсере (МГС) и, вероятно, является транскрипционно активным. Обнаружено также ограниченное количест-во 5S рДНК-псевдогенов, у которых полностью ут-рачены МГС и часть кодирующего участка. Высокий уровень сходства (от 93,7 до 97,5 %), выявленный при сравнении МГС мажорных вариантов 5S рДНК восточноазиатской R. rugosa и североамериканской R. nitida, свидетельствует об относительно недавней дивергенции этих видов.

Ключевые слова: 5S рДНК, молекулярная эволюция и филогения, Rosa
5S рДНК, молекулярна еволюція та філогенія, Rosa

Цитология и генетика 2014, том 48, № 1, C. 3-9

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

E-mail: ra.volkov gmail.com

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Cтруктурна організація 5S рибосомної ДНК Rosa rugosa, Цитология и генетика., 2014, том 48, № 1, C. 3-9.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
Y. O. Tynkevich, R. A. Volkov Structural organization of 5S ribosomal DNA in Rosa rugosa, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 1, pp. 1-6
DOI: 10.3103/S0095452714010095


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.05.19