ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Біоінформатичний аналіз гена, що кодує гранулоасоційовану крохмальсинтазу, кукурудзи

Баранов Ю.О., Сліщук Г.І., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М.

Оригинальная работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проведено вирівнювання нуклеотидних послідовностей гена Wx і його гомологів та побудовано дендрограму, яка у цілому відображає філогенетичні зв’язки родини Poaceae. Зроблено припущення щодо давнього горизонтального переносу гена Wx від Zea mays до Dimeria lawsonii. Розроблено праймери до поліморфного регіону екзонів 8–10. Проведено in silico ПЛР-аналіз.

РЕЗЮМЕ. Проведено выравнивание нуклеотидних последовательностей гена Wx и его гомологов, по результатам которого построена филогенетическая дендрограмма, отображающая эволюционные связи между представителями Poaceae. Предполагается факт древнего горизонтального переноса гена Wx от Zea mays в Dimeria lawsonii. Разработаны праймеры к полиморфному региону экзонов 8–10. Проведен in silico ПЦР-анализ.

Ключевые слова: ген Wx, кукурудза, біоінформатичний аналіз

Цитология и генетика 2014, том 48, № 3, C. 18-23

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

E-mail: natavolk rambler.ru

Баранов Ю.О., Сліщук Г.І., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М. Біоінформатичний аналіз гена, що кодує гранулоасоційовану крохмальсинтазу, кукурудзи, Цитология и генетика., 2014, том 48, № 3, C. 18-23.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
Yu. O. BaranovG. I. SlischukN. E. Volkova, Y. M. Sivolap Bioinformatic analysis of maize granule-bound starch synthase gene, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 3, pp. 150–154
DOI: 10.3103/S0095452714030037


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 20.06.19