ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Роль деяких взаємодій донорських та реципієнтних клітин під впливом мікрооточення в процесах регенерації

Шаблій В.А., Лукаш Л.Л., Лобинцева Г.С.

Обзор 
Огляд літератури присвячений аналізу експериментальних даних, що стосуються можливих механізмів, які лежать в основі трансдиференціації або пластичності тканиноспецифічних стовбурових клітин. Головну увагу приділено механізмам і генетичним наслідкам злиття різних типів донорських клітин з клітинами тканин реципієнта, що вивчали на моделях клітинної терапії захворювань печінки та серця. Розглянуто також роль міжклітинних контактів різного типу і горизонтальної передачі генетичного матеріалу в процесі регенерації серцевої тканини.

РЕЗЮМЕ. Литературный обзор посвящен анализу экспериментальных данных о механизмах, которые лежат в основе трансдифференцировки или пластичности тканеспецифических стволовых клеток. Основное внимание уделено механизмам и генетическим последствиям слияния разных типов донорских клеток с клетками тканей реципиента, которые исследовали на моделях клеточной терапии заболеваний печени и сердца. Рассмотрена роль межклеточных контактов разного типа и горизонтальной передачи клеточного материала в процессе регенерации сердечной ткани.

Ключевые слова: гемопоэтические стволовые клетки, эндотелиальные прогениторные клетки, мезенхимальные стволовые клетки, трансдифференциация, слияния клеток,

гемопоетичні стовбурові клітини, ендотеліальні прогеніторні клітини, мезенхімальні стовбурові клітини, трансдиференціювання, злиття клітин

Цитология и генетика 2012, том 46, № 3, C. 65-74

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Інститут клітинної терапії, Київ

E-mail: V_shabliy ukr.net

Шаблій В.А., Лукаш Л.Л., Лобинцева Г.С. Роль деяких взаємодій донорських та реципієнтних клітин під впливом мікрооточення в процесах регенерації, Цитология и генетика., 2012, том 46, № 3, C. 65-74.
Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.02.19