ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Збереження паренхімальних та стромальних попередників при кріоконсервуванні фетальної печінки людини

Шаблій В.А., Кучма М.Д., Кирик В.М., Лобинцева Г.С.

Оригинальная работа 
Показано присутність життєздатної популяції гепатобластів, епітеліальних бластних, ендотеліальних та мезенхімальних клітин в кріоконсервованій суспензії клітин фетальної печінки (ФП) людини. Виявлено епітеліально-мезенхімальну трансформацію гепатобластів у культурі клітин. Показано можливість використання раніше розробленого режиму кріоконсервування гемопоетичних клітин ФП першого триместру гестації для збереження гетерогенної популяції паренхімних та стромальних клітин.

В.А. Шаблий, М.Д .Кучма ,В.М .Кирик ,Г.С. Лобинцева СОХРАНЕНИЕ ПАРЕНХИМАЛЬНЫХ И СТРОМАЛЬНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ПРИ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИИ ФЕТАЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА

В работе показано присутствие жизнеспособной популяции гепатобластов, эпителиальных бластных, эндотелиальных и мезенхимальных клеток в крио-консервированной суспензии клеток фетальной печени) ФП) человека. Установлено, что в культуре клеток проходит эпителиально-мезенхимальная трансформация гепатобластов. Показана возможность использования ранее разработанного режима криоконсервирования гемопоэтических клеток ФП первого триместра гестации для сохранения гетерогенной популяции паренхимных и стромальных клеток.

Ключевые слова: гемопоэтические стволовые клетки, эндотелиальные прогениторные клетки, мезенхимальные стволовые клетки, трансдифференциация, слияния клеток; гемопоетичні стовбурові клітини, ендотеліальні прогеніторні клітини, мезенхімальні стовбурові клітини, трансдиференціювання, злиття клітин

Цитология и генетика 2012, том 46, № 1, C. 55-61

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Інститут клітинної терапії, Київ
  • ДП «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», Київ

E-mail: v_shabliy ukr.net

Шаблій В.А., Кучма М.Д., Кирик В.М., Лобинцева Г.С. Збереження паренхімальних та стромальних попередників при кріоконсервуванні фетальної печінки людини, Цитология и генетика., 2012, том 46, № 1, C. 55-61.
Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 18.02.19