ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus

Куцоконь Н.К.

Обзор 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Ключевые слова:

В даному огляді окреслено основні переваги, які може надати плантаційне вирощування тополь, наведено їхнє значення для промисловості, а також при вирішенні екологічних проблем. Методами генетичної інженерії проаналізовано напрямки вдосконалення фенотипів Populus. Ці напрямки пов’язані зі стійкістю до біотичного та абіотичного стресів, гербіцидів, а також з модифікацією якості деревини (зниження або модифікація вмісту лігніну), фіторемедіацією, прискоренням росту, зміною морфології рослин.

В представленном обзоре указаны основные преимущества, которые можно получить при плантационном выращивании тополей, описано их значение для промышленности и при решении экологических проблем. Проанализированы направления улучшения фенотипов Populus методами генетической инженерии, связанные с устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам, гербицидам, модификацией качества древесины (снижением или модификацией содержания лигнина), фиторемедиацией, усиленным ростом, изменением морфологии растений.

Цитология и генетика 2011, том 45, № 6, C. 67-78

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

E-mail: kutsokon gmail.com

Куцоконь Н.К. Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus, Цитология и генетика., 2011, том 45, № 6, C. 67-78.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
N. K. Kutsokon Main trends in the genetic transformation of Populus species, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 6, pp. 352-361
DOI: 10.3103/S009545271106003X


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.05.19