ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Зміни ультраструктурної організації клітин зародків в’юна за умов впливу авермектину

Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Бура М.В.

Оригинальная работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Досліджено ультраструктурну організацію клітин зародків Мisgurnus fossilis L. на стадіях першого та десятого поділів бластомерів за присутності в середовищі інкубації макроциклічного лактону класу авермектинів – авермектину В (0,01; 0,1 та 1 мкг/мл). Встановлено, що дія препарату призводить до ультраструктурних змін клітинних органел: гіпертрофії гранулярної та агранулярної ендоплазматичної сітки, дезорганізації мітохондрій та плазматичної мембрани зародків. Дія авермектину зумовлює дозозалежні деструктивні зміни органел, що є наслідком порушення метаболічних та регуляційних процесів, викликаних інгібуючим впливом авермектину на процеси активного транспорту іонів Na+, K+ та Ca2+. Отримані результати свідчать про те, що для авермектину характерна висока ембріотоксичність.

РЕЗЮМЕ. Приведены результаты исследований ультраструктуры зародышей вьюна на стадиях первого и десятого делений бластомеров при воздействии 16-членного макроциклического лактона авермектина В2 (0,01; 0,1 и 1 мкг/мл). Действие авермектина ведет к изменениям ультраструктуры клеточных органоидов: гипертрофии гранулярной и агранулярной эндоплазматической сети, дезорганизации митохондрий и плазматической мембраны зародышей. Действие авермектина вызывает дозозависимые деструктивные изменения органелл вследствие нарушения метаболических и регуляторных процессов, вызванных ингибиторным влиянием авермектина на процессы активного транспорта ионов Na+, K+ и Ca2+. Полученные результаты свидетельствуют о характерной для авермектина высокой эмбриотоксичности.

Ключевые слова: авермектин, ультраструктура, клеточние органоиды, плазматическая мембрана, зародыши вьюна, авермектин, ультраструктура, органели, плазматична мембрана, зародки в’юна

Цитология и генетика 2011, том 45, № 5, C. 58-64Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Бура М.В. Зміни ультраструктурної організації клітин зародків в’юна за умов впливу авермектину, Цитология и генетика., 2011, том 45, № 5, C. 58-64.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
S. M. Mandzynets, O. R. Kulachkovskii, M. V. Bura Effect of avermectin on the ultrastructural characteristics of loach embryos, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 5, pp. 318-323
DOI: 10.3103/S0095452711050070


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.05.19