ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

ДНК-ідентифікація сортів рису (Oryza sativa L.) української селекції

Безуглий М.Д., Сиволап Ю.М., Галаєв О.В., Дудченко В.В., Вожегова Р.А.

Оригинальная работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

За допомогою аналізу 25 SSR маркерів проведено оцінку генетичного різноманіття, диференціацію та ідентифікацію 11 сортів рису селекції Інституту рису УААН. Створено генетичні формули досліджених сортів за алельним складом 12 поліморфних мікросателітних локусів. UPGMA-кластерний аналіз із використанням генетичних дистанцій дозволив диференціювати сорти рису і показав, що українські сорти рису близькі між собою в генетичному відношенні. В цілому використання SSR маркерів виявилося ефективним інструментом для оцінки генетичного різноманіття та генотипування сортів рису української селекції.

Цитология и генетика 2011, том 45, № 1, C. 35-40

  • Українська академія аграрних наук, Київ
  • Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса
  • Інститут рису НААН України, с. Антоновка

E-mail: bezugly-m ukr.net, genome2006 mail.ru

Безуглий М.Д., Сиволап Ю.М., Галаєв О.В., Дудченко В.В., Вожегова Р.А. ДНК-ідентифікація сортів рису (Oryza sativa L.) української селекції, Цитология и генетика., 2011, том 45, № 1, C. 35-40.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
M. D. Bezugliy, Yu. M. Sivolap, A. V. Galaev, V. V. Dudchenko, R. A. Vozhegova DNA-identification of rice varieties (Oriza sativa L.) of Ukrainian breeding, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 1, pp. 27-32
DOI: 10.3103/S0095452711010063


Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.05.19